Zde se nacházíte: Home > Pomoc ptákům > Ptačí budky

Ptačí budky

... Předchozí
Kategorie: Ptačí budky

Budky vyvěšujeme na vhodná místa a dbáme při tom také na bezpečnost hnízdících ptáků. Nyní si proto přiblížíme kdy a kam je nejvhodnější budku vyvěsit. Po skončení každé hnízdní sezóny je potřeba všechny budky obejít, vyčistit a zkontrolovat jejich technický stav, popřípadě odstranit závady.

Kategorie: Ptačí budky

Zavěšení budky je možné mnoha způsoby – pomocí latě, drátu, háčku či přímým přibitím ke kmeni stromu. Při volbě způsobu musíme mít především na paměti bezpečnost a trvanlivost zavěšení. Je také potřeba vyřešit problém zarůstání hřebíků do stromu. V našich podmínkách se asi nejlépe osvědčilo používání závěsné lišty nebo drátu.

Kategorie: Ptačí budky

pic

I když většina budek je vyrobena ze dřeva, postupně se i u nás rozšiřují i jiné typy materiálů. Týká se to zejména budek vyrobených z plastů, kterých u nás v posledních letech výrazně přibývá, ale zajímavé jsou i budky vyrobené z tzv. dřevocementu.

Kategorie: Ptačí budky

pic

Budky vyrobené z části kmenů stromů, tzv. kmenové nebo také klátové budky, svým tvarem a charakterem asi nejvíce imitují přirozené hnízdní dutiny. Jejich výroba je však většinou pracnější než u budek vyrobených z prken.

Kategorie: Ptačí budky

pic

Prkenné budky jsou oblíbený, praktický a v současné době asi nejpoužívanější typ budky, vhodný jak pro domácí, tak sériovou výrobu. Dřevo má optimální tepelně izolační vlastnosti i prodyšnost pro vodní páry a prkna jsou materiálem snadno dostupným. Při výrobě je navíc možné zužitkovat i různé odřezky či tzv. krajiny.

Kategorie: Ptačí budky

pic

Polobudky se od klasických budek liší především velikostí vletového otvoru, který zaujímá minimálně čtvrtinu přední stěny (většinou polovinu, někdy ale až 90 %). Polobudky jsou určeny především pro druhy hnízdící přirozeně v otevřených dutinách (tzv. polodutinách) či nejrůznějších výklencích, ať už na stromech či na lidských stavbách, ve skalách apod.

Následující ...
     © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791