Zde se nacházíte: Home > Akce a kampaně > Vítání ptačího zpěvu
Podkategorie:

Šumava

Šumava je jednou z ptačích oblastí soustavy Natura 2000, nejrozsáhlejším lesním územím ve střední Evropě a posledním hnízdištěm tetřeva hlušce u nás. Více informací najdete v popisu ptačí oblasti Šumava.

Zásahy proti kůrovci plánované i provedené v letošním roce vedou k přímé likvidaci nebo podstatnému zhoršení prostředí tetřeva hlušce a dalších klíčových druhů. Řadu z těchto zásahů provedla Správa národního parku v rozporu s českými i mezinárodními zákony. ČSO prosazuje dodržování platné legislativy a zachování prostředí pro ohrožené ptáky v souladu s požadavky Směrnice o ptácích.

Smyslem této stránky je podat ucelenou informaci o dění okolo Ptačí oblasti Šumava v roce 2011.

... Předchozí
Kategorie: Šumava

Jaký dopad má kůrovec na ekosystém horské smrčiny v NP Bavorský les? Své výsledky představili němečtí vědci na přednášce 7. 12. 2011 na České zemědělské univerzitě v Praze. Nyní je celá přednáška i s doprovodnými materiály k dispozici na internetu na stránce video.czu.cz/FLD/svoboda/.

Kategorie: Šumava

Vědci se postavili proti kácení na Šumavě. Účastníci vědecké konference doporučují na Šumavě kácet. Tak by se zjednodušeně dala prezentovat protichůdná stanoviska, která k dění na Šumavě zaujímají lidé, kteří buď sami sebe řadí mezi vědce, nebo je tak zařazuje jejich okolí. Kdo se v tom má ale vyznat? Kromě konkrétních argumentů, kterých z obou stran zaznělo nepočítaně, stojí za povšimnutí vědecká erudice těch, kdo se z pozice vědce k Šumavě vyjadřují. Zejména proto, že věda není jen hromadění faktů a jejich výklad, ale jde také o způsob myšlení a o způsob hodnocení argumentů.

Kategorie: Šumava

picJan Hora spolu s dalšími členy patronátní skupiny Významného ptačího území Šumava dlouhodobě sleduje změny šumavských ptačích společenstev. Obrovské množství nasbíraných dat zpracoval a formou přednášky seznamuje s reakcemi ptáků na větrné a kůrovcové disturbance a na různé přístupy k řešení jejich následků (od nezasahování po kompletní asanaci).

Kategorie: Šumava

picZ pohledu národního parku bylo vyhlášení rehka zahradního německým „ptákem roku 2011“ podařenou volbou. Jako jeden z nejatraktivnějších pěvců výborně reprezentuje přírodou prosvětlené lesní porosty, v kterých bylo ponecháno veškeré mrtvé dřevo v rozmanitých strukturách.

Kategorie: Šumava

V souvislosti se šumavskou kauzou se objevuje řada nevědomky či úmyslně zavádějících informací. Alespoň k některým z nich postupně přinášíme odborně podložené argumenty.

Kategorie: Šumava

V souvislosti se šumavskou kauzou se objevuje řada nevědomky či úmyslně zavádějících informací. Alespoň k některým z nich se postupně budeme snažit přinést odborně podložené argumenty.

Následující ...


    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791