Zde se nacházíte: Home > Ochrana ptáků > Natura 2000
Podkategorie:

Natura 2000

NATURA 2000 je soustava chráněných území, jejímž cílem je chránit nejvzácnější a nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a také přírodní stanoviště na území EU. Je tvořena dvěma typy území – evropsky významnými lokalitami a ptačími oblastmi.

Více na www.natura2000.cz.

Ptačí oblasti se vyhlašují podle evropské směnice o ptácích a to pro druhy ptáků, uvedené v příloze I této směrnice. V ČR jsou novou kategorií chráněného území a jsou zřizovány nařízeními vlády. Vládou bylo vyhlášeno všech 41 navržených ptačích oblastí. Ptačí oblasti jsou navrhovány na základě odborných kritérií mezinárodního programu Významná ptačí území, koordinovaného sdružením na ochranu ptáků Birdlife International. Cílem tohoto programu je vytvořit světovou síť významných hnízdišť, zimovišť nebo tahových zastávek ohrožených druhů ptáků.

Ptačí oblasti v České Republice

vyhlášená PO
Beskydy
Bohdanečský rybník
Boletice
Broumovsko
Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
Českobudějovické rybníky
Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady
Dehtář
Doupovské hory
Heřmanský stav - Odra - Poolší
Hlubocké obory
Horní Vsacko
Hostýnské vrchy
Hovoransko - Čejkovicko
Jaroslavické rybníky
Jeseníky
Jizerské hory
Komárov
Králický Sněžník
Krkonoše
Křivoklátsko
Labské pískovce
Lednické rybníky
Libavá
Litovelské Pomoraví
Novodomské rašeliniště - Kovářská
Novohradské hory
Orlické Záhoří
Pálava
Podyjí
Poodří
Rožďalovické rybníky
Řežabinec
Soutok - Tvrdonicko
Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny
Šumava
Třeboňsko
Údolí Otavy a Vltavy
Vodní nádrž Nechranice
Východní Krušné hory
Žehuňský rybník - Obora Kněžičky

EU Aktualizace stránek proběhla v rámci programu Transition Facility 2004, financovaného Evropskou Unií. Za obsah je výhradně odpovědná ČSO a nelze jej v žádném případě považovat za názor Evropské Unie. ... Předchozí

Kategorie: Natura 2000

pic

Přesně tak by se dal charakterizovat pohled, který se naskytl účastníkům exkurze pořádané sdružením Calla do vojenského prostoru Boletice prvního září z věže na první zastávce.

Kategorie: Natura 2000

Chřástal polní patří mezi ptačí druhy, kterým je v poslední době věnována velká pozornost, a to hned z několika důvodů. Společně s orlem mořským patří chřástal polní mezi jediné celosvětově ohrožené druhy, které se vyskytují na území České republiky. Současně je typickým představitelem ptačích druhů žijících v zemědělské krajině, které v zemích Evropské Unie zatím neúspěšně čelí intenzivnímu zemědělství. Aby nedošlo k poklesu jeho početnosti i v České republice, připravil se na ochranu chřástala polního tak často zmiňovaný celorepublikový agro-environmentální program. Především se ale jedná o krásného ptáka, o jehož tajemném životě se stále mnoho neví.

Kategorie: Natura 2000

Projekt: NATURA 2000 a EU – vaše nová příležitost (Natura 2000 and EU - a new opportunity for you); červen 2005 – červen 2006

Kategorie: Natura 2000

pic

Česká společnost ornitologická spolu s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Správou ochrany přírody připravila návrh 41 ptačích oblastí. Vláda České republiky na několika svých jednáních postupně projednala 39 návrhů s následujícím výsledkem: 37 ptačích oblastí vyhlášeno v hranicích navržených ČSO nebo upravených se souhlasem ČSO, jedna oblast vyhlášena v účelově změněných hranicích a jedna vyhlášena nebyla. Projednávání zbývajících dvou ptačí oblastí bylo odloženo. Kromě toho byly u některých ptačích oblastí okleštěny ochranné podmínky.

Kategorie: Natura 2000

Dnem 1. května 2004 se Česká republika stala členským státem Evropské unie. Tato mimořádně významná událost byla dlouho očekávána s rozporuplnými pocity. Na jedné straně vzbuzuje přehnaná očekávání, na straně druhé obavy. A co Česká společnost ornitologická?


Copyright © Česká společnost ornitologická 2002 - 2009
Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce: ISSN 1803-6791
Technická podpora WPublisher