Zde se nacházíte: Home > Akce a kampaně > Vítání ptačího zpěvu
Podkategorie:

Šumava

Šumava je jednou z ptačích oblastí soustavy Natura 2000, nejrozsáhlejším lesním územím ve střední Evropě a posledním hnízdištěm tetřeva hlušce u nás. Více informací najdete v popisu ptačí oblasti Šumava.

Zásahy proti kůrovci plánované i provedené v letošním roce vedou k přímé likvidaci nebo podstatnému zhoršení prostředí tetřeva hlušce a dalších klíčových druhů. Řadu z těchto zásahů provedla Správa národního parku v rozporu s českými i mezinárodními zákony. ČSO prosazuje dodržování platné legislativy a zachování prostředí pro ohrožené ptáky v souladu s požadavky Směrnice o ptácích.

Smyslem této stránky je podat ucelenou informaci o dění okolo Ptačí oblasti Šumava v roce 2011.

... Předchozí
Kategorie: Šumava

ČSO se snaží poskytovat co nejvíce ucelených informací ke kácení a dalším zásahům do přírody na Šumavě.
Množství informací je k dispozici na internetu i v tištěné podobě, není však vždy úplně snadné se v nich vyznat. Kromě toho média o problému informují často jednostranně a neuceleně. Proto zde přinášíme přehled odkazů na články, rozhovory, blogy či studie, které pomohou se v problematice lépe zorientovat a utvořit si vlastní názor.
Přehled bude průběžně aktualizován.

Kategorie: Šumava


(od 28.7. 20:45)


Vzhledem k ukončení ilegálních těžeb a probíhajícím jednáním o podobě nového zákona o NP Šumava je zasílání dopisů premiérovi od 5. září ukončeno.

Kategorie: Šumava

picSituace na Šumavě se vyostřuje. Zatímco vědci, nevládní organizace i jednotliví občané protestují, Správa Národního parku za pomoci policie nezákonně kácí unikátní horský les. V tomto článku přinášíme přehled informací, které mohou pomoci udělat si vlastní názor.

Kategorie: Šumava

In wiev of the fact that the illegal logging is now stopped and negotiations on the next shape of the National Park Act is ongoing, this letter-sending campaign is stopped since September 5, 2011.

Kategorie: Šumava

Spory o to, jak má vypadat nakládání s lesy na Šumavě a vlastně s celým národním parkem, gradují. Aktivisté brání kácení stromů na lokalitě u Ptačího potoka, je nasazena policie, spor je vyhrocen. Zde je pohled očima ornitologa, který se o situaci jel přesvědčit na vlastní oči.

Následující ...


    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791