Zde se nacházíte: Home > Ochrana ptáků > Ptáci a zemědělství
Podkategorie:

Ptáci a zemědělství

... Předchozí

Součástí projektu Možnosti ochrany ptáků a biodiverzity v rámci současné zemědělské praxe, podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce, je také vydání několika tiskových materiálů. Kromě určovací příručky se jedná o různé druhy samolepek a plakát pro zemědělce, kteří při svém hospodaření podporují ohrožené ptačí druhy. Níže najdete podmínky zadávacího řízení. V případně nejasnosti se můžete obrátit na koordinítora projektu (email: zamecnik(zavinac)birdlife.cz). Požadavky zadávacího řízení ke stažení zde.

Česká společnost ornitologická představuje svůj nový výukový program zaměřený na ochranu polních druhů ptáků. Ekologicky smýšlející budoucí zemědělci jsou důležitým prvkem k uskutečnění pozitivních změn v zemědělské krajině, proto je výukový program nabízen především středním školám se zemědělskými obory. Smyslem výuky je nejen zaujmout studenty pro ochranu ptáků kulturní krajiny, ale především je dovést k poznání, že zdravá zemědělská krajina je důležitá i pro člověka.

Česká společnost ornitologická vytvořila výukový program zaměřený na ochranu polních ptáků, který je určen především středním školám zemědělských oborů. Doplňkem k němu jsou i tematické exkurze. V polovině dubna proběhly se Střední školou zemědělskou v Přerově a Střední odbornou školou v Šumperku terénní výjezdy do polní krajiny za mizející čejkou chocholatou.

picÚbytek ptáků a biodiverzity zemědělské krajiny je jedním z největších problémů naší přírody. Právě o pochopení historických souvislostí vývoje zemědělství, významu ochrany ptáků pro udržitelné vužívání krajiny z pohledu samotného člověka a představení možností, jak v krajině hospodařit s ohledem na ostatní živé organismy, je výukový program pro studenty zemědělských škol, který vznikl v rámci projektu Možnosti ochrany ptáků a biodiverzity v rámci současné zemědělské praxe.

Ptáci zemědělské krajiny patří mezi nejohroženější skupinu ptáků nejen v Olomouckém kraji, ale i v celé Evropě. Přitom jsou známa opatření, která i přes svou nenáročnost a nízkonákladovost efektivně umožňují přežití ubývajících druhů ptáků, např. dříve zcela běžné koroptve polní, čejky chocholaté či chřástala polního.

Od letošního roku mohou zemědělci vstupovat do nového agroenvironmentálního opatření na ochranu hnízdišť čejky chocholaté na orné půdě. Samotné opatření přitom nebude sloužit jen čejce, ale budou z něho profitovat i další rostlinné a živočišné druhy zemědělské krajiny. Návrh vhodných lokalit by nebylo možné zpracovat bez zapojení více než 300 mapovatelů, kteří od roku 2012 do speciální databáze doplnili už více než 3200 originálních záznamů o hnízdním výskytu čejek z celé České republiky. Chtěl bych proto poděkovat všem, kteří se do mapování doposud zapojili nebo se na to chystají od letošního roce. Důvodů, proč má smysl mapovat čejku i v roce 2015, je totiž celá řada.

Následující ...

Copyright © Česká společnost ornitologická 2002 - 2009
Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce: ISSN 1803-6791
Technická podpora WPublisher