Zde se nacházíte: Home > Věda a výzkum
Podkategorie:

Sčítání ptáků

... Předchozí

picDo prestižního ornitologického časopisu Ibis byla nedávno přijata naše práce zkoumající příčiny úbytku početnosti polních ptáků v České republice. Článek je založený na výsledcích Jednotného programu sčítání ptáků a chceme touto cestou seznámit s jeho obsahem jak všechny spolupracovníky, bez jejichž terénního nasazení by tato studie nikdy nemohla vzniknout, tak ostatní členy ČSO.

picLze říci bez přehánění, že JPSP je jednou z vlajkových činností členů ČSO. V současné době se na něm podílí 88 ornitologů. Jejich data jsou rozsáhle využívána k vědeckým analýzám jak na úrovni ČR tak celé Evropy. Přehled výsledků je k dispozici na adrese http://jpsp.birds.cz.

picNa webové stránce Jednotného programu sčítání ptáků jsou jeho výsledky za léta 1982 – 2007.

Jednotný program sčítání ptáků v ČR sleduje vývoj početnosti většiny u nás hnízdících druhů. Poznatky, které přináší, mají široké využití jak ve vědě a výzkumu, tak i v ochraně přírody.

picMezinárodní sčítání vodních ptáků může přinést zajímavé poznatky mimo jiné i o reakcích vodních ptáků na variabilní meteorologické podmínky různých zimních sezón.

picV letošním zimě proběhne již 5. ročník tohoto monitorovacího programu. Program zahrnuje Vltavu, Labe, Berounku, Jizeru, Sázavu, Cidlinu, Litavku, přehrady, zatopené pískovny a rybníky několika soustav. V současné době hledáme spolupracovníky na některé neobsazené lokality. Pokud byste se chtěli do sčítání zapojit, kontaktujte prosím koordinátory.

pic

Mezinárodní sčítání vodních ptáků může přinést zajímavé poznatky mimo jiné i o reakcích vodních ptáků na neobvyklé klimatické podmínky letošní zimy.
Ve dnech 13. a 14. ledna 2007 proběhne v České republice rozsáhlé sčítání zimujících vodních ptáků. Tato akce se uskutečňuje v rámci Mezinárodního sčítání vodních ptáků (International Waterbird Census), které organizuje Wetlands International, a to již od roku 1967. V současnosti je sčítání organizováno ve více než 100 zemích 5 kontinentů. V České republice jej koordinuje katedra zoologie Přírodovědecké fakulty UK ve spolupráci s Českou společností ornitologickou.

Následující ...

Copyright © Česká společnost ornitologická 2002 - 2009
Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce: ISSN 1803-6791
Technická podpora WPublisher