Zde se nacházíte: Home > Akce a kampaně > IBA roku
Podkategorie:

IBA roku

Kategorie: IBA roku

picBrožura IBA roku 2010 (PDF ke stažení).

Česká společnost ornitologická pořádá již osmým rokem kampaň Významné ptačí území roku, jejímž cílem je seznámit veřejnost s přírodou vybraného území a jeho současnými problémy. V rámci Mezinárodního roku biodiverzity 2010 bylo vybráno za významné ptačí území roku IBA Beskydy, které bylo začleněno již do prvního evropského seznamu IBAs v roce 1989. Od konce roku 2004 jsou v něm vymezeny i ptačí oblasti Beskydy a Horní Vsacko zahrnuté do soustavy Natura 2000.

Kategorie: IBA roku

picBrožura IBA roku 2009 (PDF ke stažení).

Jako významné ptačí území roku 2009 byly v rámci každoroční kampaně České společnosti ornitologické vybrány Českobudějovické rybníky – navržená ptačí oblast soustavy Natura 2000. Českobudějovické rybníky jsou dlouhodobě středem pozornosti amatérských i profesionálních ornitologů a jejich význam pro vodní a mokřadní druhy ptáků je nesporný. Ptačí oblast byla navržena k ochraně hnízdních populací kvakoše nočního, rybáka obecného, slavíka modráčka a dále jako letní až podzimní shromaždiště husy velké a jarní tahová zastávka kopřivky obecné. Přestože zde zmíněné druhy z hlediska početnosti dlouhodobě splňují stanovená kritéria pro vyhlášení ptačí oblasti, Českobudějovické rybníky od podání návrhu v roce 2002 zůstávají stále jednou ze dvou posledních navržených ptačích oblastí, které nařízením vlády nebyly vymezeny.

Kategorie: IBA roku

picBrožura IBA roku 2008 (PDF ke stažení).

Česká společnost ornitologická pořádá od roku 2003 kampaň Významné ptačí území roku, která seznamuje veřejnost s přírodou vybraného území a s jejím případným ohrožením. V roce 2008 byly jako IBA roku vybrány Východní Krušné hory, příhraniční území v severozápadních Čechách, jež je dnes zároveň ptačí oblastí soustavy Natura 2000. Předmětem ochrany ptačí oblasti je jediný druh – tetřívek obecný, který se zde vyskytuje v rámci celorepublikové populace ve významném počtu.

Kategorie: IBA roku

picBrožura IBA roku 2007 (PDF ke stažení).

Již od roku 2003 je v programu ČSO zakotvena kampaň Významné ptačí území roku, kterým se v letošním roce stala Ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví, území výjimečných přírodních hodnot zahrnuté v soustavě Natura 2000. Jak již název území sám napovídá, jde o oblast skládající se ze dvou odlišných přírodních celků, kterými jsou borové lesy Bzenecké Doubravy a dolní tok řeky Moravy s dochovanými zbytky lužních lesů a luk rozprostírajících se v meandrech nivy.

Kategorie: IBA roku

picBrožura IBA roku 2006 (PDF ke stažení).

Již po čtvrté vyhlašujeme Významné ptačí území roku - tentokráte se jedná o Boletice, které jsou současně ptačí oblastí soustavy Natura 2000 a také vojenským výcvikovým prostorem. Právě vojenské aktivity a s tím spojený omezený vstup do oblasti pomohl rozvoji nádherné přírody včetně mnoha vzácných ptačích druhů, z nichž jmenujme alespoň chřástala polního, tetřívka obecného, jeřábka lesního, tetřeva hlušce, kulíška nejmenšího, datlíka tříprstého ad.

Kategorie: IBA roku

picBrožura IBA roku 2005 (PDF ke stažení).

Zveme Vás na slavnostní vyhlášení Významného ptačího území roku 2005 Rožďalovické rybníky, které je současně ptačí oblastí soustavy NATURA 2000. Současně zde bude zahájena výstava o Ptačí oblasti Rožďalovické rybníky. Účastníci akce si budou moci vybrat z nabídky výchovných a vzdělávacích materiálů včetně brožury věnované významnému ptačímu území Rožďalovické rybníky.

Následující ...


    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791