picPřed pár dny opustilo tiskárnu již čtvrté číslo na Slovensku připraveného a vytištěného, nicméně hranice Slovenska značně přesahujícího, sborníku SLOVAK RAPTOR JOURNAL. Veškeré práce vycházejí v anglickém jazyce s obsáhlými slovenskými souhrny.

picOrganizace BirdLife International vydala novou elektronickou formu publikace o celosvětovém stavu ptačích druhů State of the world's birds 2004. Pojednává o současných ekologických problémech z pohledu ornitologů. Poukazuje na to, jak měnící se ptačí populace vypovídají o celkovém stavu biodiverzity. Vychází přitom ze současného stavu znalostí, na základě kterých lze určit, jak nasměrovat aktivity pro zachování biodiverzity do budoucna.

picBirds of Venezuela je druhým vydáním stejnojmenné knihy, která vyšla poprvé v roce 1978. V uplynulých dvaceti pěti letech nejen přibylo množství znalostí o všech 1381 popsaných druzích, ale rovněž se u mnoha z nich změnil areál rozšíření (často bohužel k horšímu v důsledku mizení přirozeného prostředí).

picBirds and Light je svým způsobem autobiografií jednoho z nejznámějších evropských ilustrátorů ptáků.

picAvizovaná publikace je vůbec první monografií o křivkách (rod Loxia). Autor kriticky hodnotí nejen stávající literární prameny, ale využívá svých dlouholetých výzkumů a nezřídka tak dochází k novým poznatkům a závěrům.

picSylvia Warblers. Identification, taxonomy and phylogeny of the genus Sylvia, vydaná v edici Helm Identification Guides, je zcela jinou knihou než jsme zvyklí vídat v edice terénních průvodců od zmíněného nakladatele (série začala vydáním knihy Seabirds v roce 1983).

Následující ...
 

Copyright © Česká společnost ornitologická 2002 - 2009
Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce: ISSN 1803-6791
Technická podpora WPublisher