Zde se nacházíte: Home > Akce a kampaně > Vítání ptačího zpěvu
Podkategorie:

Šumava

Šumava je jednou z ptačích oblastí soustavy Natura 2000, nejrozsáhlejším lesním územím ve střední Evropě a posledním hnízdištěm tetřeva hlušce u nás. Více informací najdete v popisu ptačí oblasti Šumava.

Zásahy proti kůrovci plánované i provedené v letošním roce vedou k přímé likvidaci nebo podstatnému zhoršení prostředí tetřeva hlušce a dalších klíčových druhů. Řadu z těchto zásahů provedla Správa národního parku v rozporu s českými i mezinárodními zákony. ČSO prosazuje dodržování platné legislativy a zachování prostředí pro ohrožené ptáky v souladu s požadavky Směrnice o ptácích.

Smyslem této stránky je podat ucelenou informaci o dění okolo Ptačí oblasti Šumava v roce 2011.

Kategorie: Šumava

Titulek není přehnaný. Senát navrhl takové úpravy zákona o ochraně přírody a krajiny, že národní parky by vlastně přestaly existovat – na velké části jejich území by byl hlavním cílem rozvoj obcí.

JE POTŘEBA OKAMŽITÁ REAKCE KAŽDÉHO Z NÁS.

Kategorie: Šumava

Vážení návštěvníci Šumavy,

rádi bychom vám vysvětlili, proč jsme podali žalobu proti Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ohledně povolení proznačení turistické trasy Březník – Modrý Sloup procházející Luzenským údolím.

Kategorie: Šumava

Nejvyšší správní soud potvrdil, že lesy v národních parcích nejsou lesy hospodářskými a zájmy ochrany přírody jsou v nich nadřazené ekonomickým zájmům vlastníků či správců.

Kategorie: Šumava

Správa NP a CHKO Šumava a nyní i Ministerstvo životního prostředí stále využívají v argumentaci i při rozhodování o ochraně tetřeva na Šumavě studii PLAŇANSKÝ A KOL. 2012: Tetřev hlušec v koexistenci v současném prostředí v NP Šumava, jejíž odborná úroveň je katastrofální. ČSO proto zveřejňuje své stanovisko – oponenturu předmětné studie.

Kategorie: Šumava

Nabízíme čtenářům odkazy na dva zajímavé diskusní články o Šumavě a ochraně přírody. Autoři, lesník R. Mrkva a ekolog P. Kindlmann, polemizují o divočině, vývoji přírody na Šumavě a o tom, jak přírodu na Šumavě chránit. Článek R. Mrkvy je zde, P. Kindlmanna zde.

Kategorie: Šumava

picSpráva NP a CHKO Šumava si nechala zpracovat studii o vlivu lesnických činností a turistického ruchu na tetřeva. Studie vyvolala ostrou kritiku a Správa ji nyní tají.

Následující ...


    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791