Zde se nacházíte: Home > Ochrana ptáků > Natura 2000
Podkategorie:

Natura 2000

NATURA 2000 je soustava chráněných území, jejímž cílem je chránit nejvzácnější a nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a také přírodní stanoviště na území EU. Je tvořena dvěma typy území – evropsky významnými lokalitami a ptačími oblastmi.

Více na www.natura2000.cz.

Ptačí oblasti se vyhlašují podle evropské směnice o ptácích a to pro druhy ptáků, uvedené v příloze I této směrnice. V ČR jsou novou kategorií chráněného území a jsou zřizovány nařízeními vlády. Vládou bylo vyhlášeno všech 41 navržených ptačích oblastí. Ptačí oblasti jsou navrhovány na základě odborných kritérií mezinárodního programu Významná ptačí území, koordinovaného sdružením na ochranu ptáků Birdlife International. Cílem tohoto programu je vytvořit světovou síť významných hnízdišť, zimovišť nebo tahových zastávek ohrožených druhů ptáků.

Ptačí oblasti v České Republice

vyhlášená PO
Beskydy
Bohdanečský rybník
Boletice
Broumovsko
Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
Českobudějovické rybníky
Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady
Dehtář
Doupovské hory
Heřmanský stav - Odra - Poolší
Hlubocké obory
Horní Vsacko
Hostýnské vrchy
Hovoransko - Čejkovicko
Jaroslavické rybníky
Jeseníky
Jizerské hory
Komárov
Králický Sněžník
Krkonoše
Křivoklátsko
Labské pískovce
Lednické rybníky
Libavá
Litovelské Pomoraví
Novodomské rašeliniště - Kovářská
Novohradské hory
Orlické Záhoří
Pálava
Podyjí
Poodří
Rožďalovické rybníky
Řežabinec
Soutok - Tvrdonicko
Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny
Šumava
Třeboňsko
Údolí Otavy a Vltavy
Vodní nádrž Nechranice
Východní Krušné hory
Žehuňský rybník - Obora Kněžičky

EU Aktualizace stránek proběhla v rámci programu Transition Facility 2004, financovaného Evropskou Unií. Za obsah je výhradně odpovědná ČSO a nelze jej v žádném případě považovat za názor Evropské Unie.

Kategorie: Natura 2000

V sobotu 8.12. se na serveru aktuálně.cz objevil hrubě zkreslující článek, který nepravdivě informuje o důsledcích případného vyhlášení dvou ptačích oblastí na jihu Čech: Českobudějovických rybníků a Dehtáře. Považujeme za nutné na něj odpovídajícím způsobem reagovat. Seznamujeme vás proto s otevřeným dopisem, zaslaným panu Zdeňku Johnovi, šéfredaktorovi aktuálně.cz.

Kategorie: Natura 2000

pic

1. 9. 2006 zahájila Česká společnost ornitologická nový jednoletý projekt "Nebojte se žít v ptačí oblasti – vzdělávání veřejnosti a zájmových skupin a zajištění poradenství týkající se ptačích oblastí soustavy NATURA 2000", který svou náplní navazuje na nedávno ukončený projekt "NATURA 2000 a EU – vaše nová příležitost".

Kategorie: Natura 2000

V rámci projektu „Nebojte se žít v ptačí oblasti“, podpořeného programem Transition Facility 2004, financovaného ze zdrojů EU, bylo zprovozněno informační centrum o ptačích oblastech. Na centrum se mohou lidé obrátit s otázkami, které se týkají ptačích oblastí a soustavy Natura 2000. Centrum kontaktujte na e-mailové adrese ptacioblasti@birdlife.cz, popřípadě telefonicky na čísle 274 866 700. Množství informací bude pod názvem informační centrum o ptačích oblastech v nejbližší době přidáno také na webové stránky ČSO do sekce Natura 2000. Zde najdete odpovědi na obecné otázky o ptačích oblastech, na otázky týkající se zemědělství, lesnictví či myslivosti v ptačích oblastech apod.

Kategorie: Natura 2000

Tisková zpráva sdružení Arnika
25.4.2006

V jednacím sále Městského úřadu Bohumín dnes proběhlo projednání připomínek k návrhu ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra – Poolší. Šlo již o druhý – redukovaný návrh součásti systému Natura 2000. Návrh zpracovalo Ministerstvo životního prostředí poté, co česká vláda odmítla schválit původní variantu ptačí oblasti kvůli záměru kraje na výstavbu strategické průmyslové zóny Dolní Lutyně. Představitelé měst a obcí tvrdí, že ptačí oblast by se neměla vyhlašovat vůbec. Sdružení Arnika a Česká společnost ornitologická naopak trvají na schválení ptačí oblasti v původní nezmenšené podobě. V celém sporu bude klíčové stanovisko Evropské komise, které by mělo padnout v horizontu měsíců. Pak o ptačí oblasti rozhodne česká vláda.

Kategorie: Natura 2000

NATURA 2000 – příroda pro lidi. To je heslo mezinárodního projektu, se kterým jste se mohli setkávat v průběhu jednoho roku v rámci různých akcí pořádaných pro veřejnost a další cílové skupiny.

Následující ...

Copyright © Česká společnost ornitologická 2002 - 2009
Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce: ISSN 1803-6791
Technická podpora WPublisher