Zde se nacházíte: Home > Akce a kampaně > Pták roku
Podkategorie:

Pták roku

Akce Pták roku, kterou od roku 1992 každoročně vyhlašuje Česká společnost ornitologická, je bezesporu jednou z jejích nejoblíbenějších akcí a kampaní a těší se zájmu veřejnosti i médií. Jejím posláním je upozornit na zajímavé ptačí druhy žijící kolem nás a vybídnout veřejnost k jejich sledování a praktické ochraně, zvýšit zájem o ptactvo a přírodu vůbec. Výbor ČSO každoročně vybírá jeden ptačí druh, který se pro příští rok stává Ptákem roku. Více informací o akci Pták roku.

pic

Ptákem roku 2017 je datel černý. Jde o typického lesního ptáka, jehož přítomnost značí zdraví, fungující les. Pojďte se spolu s ČSO podívat, jak je na tom zrovna váš les!
Více o letošním sledování datlů na stránce ptáka roku 2017.

pic

Ptákem roku 2016 je červenka obecná. I když patří mezi 15 nejběžnějších ptáků Česka, neznamená to, že jí nehrozí žádná nebezpečí. Mnoho červenek je ohroženo nárazem do prosklených ploch - např. na zastávkách hromadné dopravy.
Více o letošní kampani Bezpečné zastávky na zastavky.birdlife.cz.

pic

Ptákem roku 2015 je potápka černokrká. Symbolizuje neradostný stav většiny našich rybníků a současně naději, že se jej podaří změnit. Potápek černokrkých, dříve nejpočetnějšího druhu potápek, u nás hnízdí jen 50 párů.
Časopis Ptačí svět – Pták roku 2015 (ke čtení a ke stažení).

pic

Ptáky roku 2014 se stali čáp bílý a čáp černý. Jedním z hlavních důvodů je, že letos probíhá již 7. mezinárodní sčítání čápů bílých a 3. celostátní sčítání čápů černých. Zapojte se i Vy!
Časopis Ptačí svět – Pták roku 2014 (ke čtení a ke stažení).

pic

Ptákem roku 2013 je břehule říční. Její původní hnízdiště, přirozeně odemílané říční břehy, vzala za své při regulaci řek. Břehule dnes hnízdí, až na úplné výjimky, v náhradních biotopech, především v pískovnách. Přestože jim na mnoha místech vycházejí těžební společnosti vstříc, jejich početnost se trvale snižuje. Časopis Ptačí svět – Pták roku 2013 (ke čtení a ke stažení).

pic

Ptákem roku 2012 je tetřev hlušec, ohrožený druh horských lesů. Životaschopná populace tetřevů je u nás jen na Šumavě, kde žije až 300 jedinců. Jestli zde dlouhodobě přežijí záleží především na tom, zda jim my lidé poskytneme dostatek klidu a vhodné prostředí pro nerušený vývoj. Brožura Pták roku 2012 (PDF ke stažení).

pic

Ptákem roku 2011 je strnad obecný, jeden z nejpočetnějších ptáků u nás, ale současně i druh, který postupně, ale vytrvale, ubývá. Za posledních 30 let od nás zmizelo půl až 1 milion strnadů. Brožura Pták roku 2011 (PDF ke stažení).

pic

V mezinárodním roce biodiverzity 2010 je kukačka obecná (Cuculus canorus) ptákem roku pro svoji jedinečnost v české přírodě. Její známé kukání je neodmyslitelně spjato s jarem i s kulturními tradicemi, kukačka navíc obohacuje českou avifaunu o neobvyklý způsob rozmnožování – mezidruhový hnízdní parazitismus. Brožura Pták roku 2010 (PDF ke stažení).

Na Hromnice musí skřivan vrznout i kdyby měl zmrznout - kdo by neznal tuto pranostiku věnovanou jednomu z našich nejznámějších pěvců? Je ale tato pranostika skutečně pravdivá? Co vlastně víme o životě skřivana polního? Brožura Pták roku 2005 (PDF ke stažení).

Rorýs obecný je všeobecně známým a oblíbeným ptačím druhem už dlouho, jak dokazují starší lidová jména jako rorejk, rorejs, rurich, radavice, dešťovník nebo úsměvný název našich ornitologů z posledních let - klechoun. Vědecké jméno apus - beznohý, poukazuje na charakteristicky krátké nožky, které nejsou v letu vůbec patrné. Nedovolují kráčivou chůzi nebo poskakování tak typické pro řadu našich malých ptáků, ale jen zavěšení na hrubší kolmé stěny nebo kůru stromů. Brožura Pták roku 2004 (PDF ke stažení).

Ještě před pár desetiletími nejpočetnější pták kulturní krajiny a měst považovaný za škůdce a obtížného příživníka. Běžný, obyčejný, všudypřítomný a stálý - takový pták nestál dříve téměř nikomu za pozornost. Zájem odborníků i laiků se soustředil na mnohem atraktivnější druhy. Dnes nám ale vrabci z řady míst mizí. Víme proč? Brožura Pták roku 2003 (PDF ke stažení).

Pták roku 2002 - Poštolka obecná (Falco tinnunculus)

Brožura Pták roku 2002 (PDF ke stažení).

Pták roku 2001 - Kavka obecná (Corvus monedula)

Brožura Pták roku 2001 (PDF ke stažení).

Pták roku 2000 - Ledňáček říční (Alcedo atthis)

Brožura Pták roku 2000 (PDF ke stažení).

Pták roku 1999 - Konipas bílý (Motacilla alba)

Brožura Pták roku 1999 (PDF ke stažení).

Pták roku 1997 - Sova pálená (Tyto alba)

Brožura Pták roku 1997 (PDF ke stažení).

Pták roku 1993 - Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus)

Brožura Pták roku 1993 (PDF ke stažení).

Pták roku 1992 - Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)

Brožura Pták roku 1992 (PDF ke stažení).


    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791