Zde se nacházíte: Home > Ochrana ptáků > Ptáci a zemědělství
Podkategorie:

Ptáci a zemědělství

picČejka chocholatá (Vanellus vanellus) patří mezi nejrychleji ubývající ptačí druhy naší krajiny. Mezi lety 1973-77 a 1985-89 došlo ke snížení početnosti celé populace čejek v ČR v rozsahu 20-50 %. V roce 1989 se u nás odhadovalo 20 000-40 000 párů, ale do příštího mapování v letech 2001-2003 došlo k dalšímu výraznému poklesu zhruba o 70 % na 7000-10 000 párů. Z některých oblastí čejky prakticky vymizely a její stavy se snížily i na tradičních hnízdištích v jižních a východních Čechách nebo na jižní Moravě. Proto Česká společnost ornitologická ve spolupráci s pracovní skupinou ČSO pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR a Fakultou životního prostředí České zemědělské univerzity organizuje mapování hnízdního výskytu čejek, jehož cílem je získat podrobné informace o stavu hnízdišť, počtu hnízdících ptáků a dalších informacích, které mohou přispět k efektivnější ochraně tohoto ptačího druhu.

Evropská komise zahájila konzultaci o budoucnosti Společné zemědělské politiky (SZP) Evropské unie. Do 2. května budou mít organizace i jednotlivci možnost vyjádřit svůj názor na další směřování této politiky. BirdLife International tuto příležitost vítá a doufá, že účast těch, kteří chtějí prosadit SZP šetrnější k přírodě, bude vysoká. Pomoct k tomu má nová kampaň nazvaná „Living land“, jejímž cílem je získat co nejvíce podporovatelů z řad organizací i jednotlivců. Bližší informace o kampani naleznete na webu www.living-land.org včetně návodu, jak se do kampaně zapojit.

pic Zemědělská krajina mezi Znojmem a Hrušovany nad Jevišovkou se až do poloviny devadesátých let minulého století pyšnila stálým výskytem nejtěžšího létajícího ptáka na světě, dropa velkého. V současnosti jsou sice jednotliví ptáci nebo malé skupinky téměř každoročně na jižní Moravě pozorováni, dokonce v roce 2006 byla zdokumentována samice s mládětem, ale bez změny hospodaření v krajině a naplnění dalších podmínek se nemohou trvale vrátit. Záchranný program, který se právě připravuje, se snaží všechny tyto bariéry pojmenovat a navrhnout jejich řešení.

picKromě již tradičního mapování čejčích hnízdišť, které nabývá na významu díky nově zavedenému agroenvironmentálnímu titulu pro tohoto bahňáka na orné půdě, bychom Vás rádi poprosili, abyste letos pozornost věnovali i kulíkům říčním hnízdícím v polích. Samotné hnízdní využívání polí kulíky je jev poměrně málo známý a dosud přehlížený. Minimálně v oblastech intenzivního výzkumu čejek na Českobudějovicku se ovšem s kulíky hnízdícími v polích setkáváme v posledních letech velmi často. Bylo by tedy zajímavé se na jejich hnízdění v zemědělské krajině podívat trochu blíže napříč celou Českou republikou!

picČejka chocholatá v průběhu 2. poloviny 20. století z mnoha oblastí České republiky vymizela a její celková početnost se propadla o více než 80%. Proto už od roku 2008 Česká společnost ornitologická ve spolupráci s pracovní skupinou ČSO pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR a Fakultou životního prostředí České zemědělské univerzity organizuje mapování hnízdního výskytu čejek, jehož cílem je získat podrobné informace o stavu hnízdišť, počtu hnízdících ptáků a dalších informacích, které mohou přispět k efektivnější ochraně tohoto ptačího druhu.

Kromě toho, že máme ptáky rádi a baví nás je pozorovat, snažíme se jim také pomáhat. Během zimy se to týká zejména přikrmování, ale vedle této částečně sobecké činnosti, kdy možnost pozorovat různé druhy ptáků z tepla domova je naší okamžitou odměnou, můžeme ptáky podpořit i jinou cestou. Řeč je o ptácích zemědělské krajiny, kteří doplácejí na současné intenzivní zemědělství. Právě v zimě je ideální čas oslovit zemědělce a probrat s nimi možnosti, jak pomocí dostupných dotačních programů zlepšit podmínky nejen pro ptačí druhy.

Následující ...

Copyright © Česká společnost ornitologická 2002 - 2009
Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce: ISSN 1803-6791
Technická podpora WPublisher