Zde se nacházíte: Home > Akce a kampaně > Pták roku > Pták roku 2004

Pták roku 2004 - Rorýs obecný

Kategorie: Pták roku 2004

picJak ukázaly studie využívající radaru a radiotelemetrie, nehnízdící rorýsi obecní (Apus apus) spí na hnízdištích v letu. Totéž se předpokládá i pro jejich nocování na afrických zimovištích. Pokud by to byla pravda, rorýsi obecní by trávili celkem asi 9 měsíců v roce bez přestávky ve vzduchu. Ve skutečnosti ale existuje jen málo přímých pozorování rorýsů obecných nocujících v letu nad africkým kontinentem a o způsobu spánku jiných druhů rorýsů máme rovněž jen kusé zprávy.

Kategorie: Pták roku 2004

pic

Úvodem bychom rádi poděkovali všem, kteří se do letošního sledování rorýsů zapojili a zaslali nám cenné informace o jejich hnízdištích Jelikož rorýs obecný přece jen není veřejnosti tolik známý, byl počet hlášení o poznání menší než loni, v rekordním "vrabčím" roce. Avšak i když se výsledné počty hlášení skutečně neblíží těm loňským 640, přesto nás příjemně překvapilo, kolik z vás nám bylo schopno poslat detailní údaje o rorýsích hnízdištích.

Kategorie: Pták roku 2004

První Ptáci roku 2004 – rorýsi obecní již přiletěli do Čech a další je budou v nejbližší době následovat. Brzy po příletu obsazují hnízdiště v městské zástavbě a provozují nápadné skupinové lety nad městem doprovázené pronikavým hvízdavým voláním. Často se však nemají kam vracet – díky rekonstrukcím obytných domů ubývá rorýsích hnízdišť. Chcete-li přispět k ochraně těchto zajímavých ptáků, pomozte nám jejich hnízdiště mapovat, vyplňte prosím přiložený dotazník a odešlete jej do České společnosti ornitologické.

Kategorie: Pták roku 2004

Aktivní ochrana rorýse spočívá v evidenci a ochraně stávajících hnízdišť, jejich zabezpečením před možným úhynem ptáků a případně také v přípravě umělých hnízd.
Před zahájením ochranářských je vždy nutná dohoda s majitelem objektu, spolupráce s úřady povolujícími stavební práce a firmami zabezpečujícími rekonstrukce budov. Je výhodné, když je o hnízdišti informován už projektant a s rorýsy jako "černými nájemníky" se počítá ještě před zahájením stavebních úprav. Trvalou součástí aktivní ochrany musí být osvětová činnost, neboť ta je při ochraně ptáků hnízdících na budovách dosud opomíjena, zvláště ve srovnání s propagací akcí na vyvěšování klasických ptačích budek. Důsledkem zanedbané osvěty je slabá informovanost veřejnosti, která jako jediné ptáky hnízdící na budovách vnímá zdivočelé holuby věžáky, k nimž, až na výjimky, příliš sympatií nechová.

Kategorie: Pták roku 2004

Rorýs obecný (Apus apus) je všeobecně známým a oblíbeným ptačím druhem už dlouho, jak dokazují starší lidová jména jako rorejk, rorejs, rurich, radavice, dešťovník nebo úsměvný název našich ornitologů z posledních let – klechoun. Vědecké jméno apus – beznohý, poukazuje na charakteristicky krátké nožky, které nejsou v letu vůbec patrné. Nedovolují kráčivou chůzi nebo poskakování tak typické pro řadu našich malých ptáků, ale jen zavěšení na hrubší kolmé stěny nebo kůru stromů. Rorýsi je ale skoro vůbec nepotřebují, protože prakticky celý život tráví ve vzduchu a jako jediní ptáci dokážou v letu i spát.

 

Copyright © Česká společnost ornitologická 2002 - 2009
Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce: ISSN 1803-6791
Technická podpora WPublisher