Zde se nacházíte: Home > Věda a výzkum > Pracovní skupiny
Podkategorie:

Článek: Pracovní skupiny ČSO

Pracovní skupiny jsou složené ze členů ČSO, které spojuje zájem o konkrétní druh či skupinu druhů. Aktivita skupin je rozdílná a závisí výhradně na možnostech a zájmu členů skupiny. V případě zájmu o práci v některé skupině kontaktujte, prosím, přímo jejího vedoucího. Níže přinášíme přehled činnosti skupin v roce 2016.

Skupina pro ochranu a výzkum dravců a sov

Vedoucí: Bedřich Landsfeld (landsfeldsovds.info, 605 872 811)

V rámci skupiny SOVDS pracovalo v roce 2016 116 členů, kteří se věnovali zejména sledování výskytu a hnízdní úspěšnosti téměř všech druhů dravců a sov. Nejdůležitější složkou činnosti je monitoring jednotlivých druhů a koordinace při zpracování jejich výsledků. Podrobné výsledky jsou uvedeny na webu SOVDS a ve Zpravodaji SOVDS.

Skupina pro výzkum a ochranu bahňáků

Vedoucí: Vojtěch Kubelka (kubelkavgmail.com, 721 018 336)

Činnost 54 členů SVOB v roce 2016 sestávala zejména z intenzivní jarní čejkařské práce na Českobudějovicku (nalezeno 160 hnízd), z ochrany hnízd vzácných bahňáků, z aktivní účasti čtyř členů na celosvětovém setkání kulíkářů ve Štýrském Hradci, ze zapojení do Světového dne bahňáků, z aktivní účasti čtyř členů na mezinárodní bahňákářské konferenci v Irsku, z podzimní schůze SVOB a z přípravy a publikace časopisu Vanellus 11. Podrobné výsledky jsou uvedeny na webu SVOB a v časopise Vanellus.

Skupina pro výzkum brodivých

Vedoucí: Stanislav Chvapil, 413 01 Roudnice n. L., Máchova 1309 (ciconia.roudnicecentrum.cz, mobil 732 149 330, tel. a zázn. 416 837 603)

Členové Skupiny pro výzkum brodivých ptáků (Ciconiiformes) České a Slovenské republiky provádí výzkum hnízdění a kroužkování brodivých ptáků. V roce 2016 měla skupina 45 členů, z toho 3 členy ze Slovenska. Od roku 1981, kdy byla skupina založena, bylo nashromážděno velké množství fenologických dat a údajů. Hlavní činnost byla v roce 2016 zaměřena na čápy bílé a černé, realizoval se jejich monitoring a kroužkování mláďat, instalovaly se hnízdní podložky, opravovala a upravovala čapí hnízda, zachraňovala handicapovaná mláďata a odečítaly se údaje u kroužkovaných čápů. Nechyběla ani rozsáhlá osvěta. Každoročně jsou zpracovány a vydány Zprávy Skupiny, ve kterých je kromě odborných článků vždy otištěn celkový přehled všech druhů a jedinců brodivých ptáků okroužkovaných v ČR i SR a anotace výsledků monitoringu hnízdění a kroužkování brodivých ptáků, zpětná hlášení tuzemských kroužkovanců zastižených v zahraničí a cizích kroužkovanců nalezených v ČR a SR. V roce 2016 byly zpracovány a vydány Zprávy Skupiny č. 35/2015. Jsou rozesílány elektronicky a na přání tištěné.

Skupina pro výzkum chřástala polního

Vedoucí: Jiří Vlček (jiri.vlcekplzensky-kraj.cz) a Jiří Pykal (pykal.jiriseznam.cz)

Skupina pro výzkum a ochranu chřástala polního měla v roce 2016 10 aktivních členů. V některých centrech výskytu chřástalů probíhal pravidelný monitoring početnosti a mapování aktuálního výskytu. Početnost druhu byla na většině lokalit podprůměrná, maximálně průměrná, v Novohradských horách a na jižní Šumavě na počátku hnízdní sezony mimořádně nízká. Na základě údajů o aktuálním výskytu jsou doplňovány půdní bloky do nabídky pro agro-envi dotační titul "chřástal polní".

Bylo provedeno velmi náročné sledování chřástala Luba se satelitním vysílačem na zimovišti v severní Tanzanii mezi jezery Eyasa a Natron. V únoru se podařilo přiblížit k aktuálnímu zimovišti chřástala na vzdálenost cca 2 km. Byl zmapován biotop, kde chřástal zimoval až do konce dubna, kdy odletěl zpět do Evropy. Jedná se o savanu s řídkým zbytkovým porostem převážně akácií.

Na Šumavě v lokalitě Srní probíhalo telemetrické sledování mláděte od stáří 13 dnů po dobu několika týdnů od konce července až do začátku září, byla tedy sledována i reakce mláděte na kosení plochy s agro-envi režimem v polovině srpna.

Na pozvání pracovníků státní ochrany přírody Saska, bylo v létě 2016 provedeno terénní poradenství při vymezování agro-envi ploch na ochranu chřástala polního v Německu pro Landkreis Erzgebirge. Jde o travnaté plochy na německé straně Krušných Hor nedaleko hraničního přechodu Hora sv. Šebestiána.

Členové skupiny také spolupracovali na vydání sborníku prací z mezinárodní konference o chřástalu polním v časopisu Vogelwelt (konference byla konána v Plzni v říjnu 2015).

Faunistická komise

Vedoucí: Jiří Horáček (horac.lvlvolny.cz)

Některé ptačí druhy se na našem území objevují jen vzácně a některé se podaří zaregistrovat úplně poprvé. K tomu, aby výskyt těchto rarit mohl být seriózně ověřen a byla vyloučena možnost omylu, záměny nebo dokonce podvodu, funguje Faunistická komise České společnosti ornitologické (dále jen FK). Jedná se o pracovní komisi, která byla zřízena výborem ČSO dne 11. února 1987. Zpočátku pracovala pod názvem Česká faunistická komise při ČSO a krátce i jako Česká faunistická komise pro ornitologii. Od roku 1997 je používán výše uvedený název Faunistická komise ČSO. Dnes je tvořena sedmi členy, je členem Evropské asociace faunistických komisí (AERC) a zabývá se posuzováním pozorování rarit a těžko určitelných, vzácně se vyskytujících druhů ptáků na území České republiky. Tato komise sestavuje seznam druhů, které, aby mohl být jejich výskyt na našem území akceptován, musí projít schvalovacím procesem v FK.

Dalším posláním FK je sestavení a udržování aktuálního seznamu druhů ptáků České republiky. Tento seznam není stálý a neměnný. Nejen proto, že jsou do něj doplňovány nové přírůstky naší avifauny, jichž bylo za dobu existence FK kolem třiceti, ale i proto, že dochází k taxonomickým změnám a také proto, že FK prověřuje i starší hlášení a doklady v našich muzeích.

Kontakt: jirka.sirek@seznam.cz

Zdeněk Vermouzek podle zpráv skupin
08.03.2017
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791