Zde se nacházíte: Home > ČSO/BirdLife > Kdo jsme
Podkategorie:

Článek: Podpořte naši práci pro ptáky i pro lidi!

Základem existence a práce ČSO jsou příspěvky členů a podpora ode všech, komu záleží na stavu životního prostředí. Přidejte se!

Podpořte ČSO právě teď!

nebo ,- Kč

Účel:  


Pravidelné opakování můžete nastavit v dalším kroku.

Firemní sponzorství

Podívejte se, kdo nás již podporuje!

I v době finanční krize a státem podporované averze k nevládnímu sektoru se najdou firmy, které spojují své jméno s podporou konkrétních akcí či programů ČSO. Kontaktujte nás, chcete-li rozšířit jejich řady. Máme připraven katalog projektů, rádi se s vámi setkáme a těšíme se na spolupráci!

Finanční dary

Finanční dary k podpoře činnosti ČSO můžete zasílat na transparentní účet ČSO 2800277111/2010, prosíme o doplnění odpovídajícího variabilního a specifického symbolu.

Ke všem darům od 1000 Kč (včetně) zašleme dárci potvrzení o přijetí daru. K vystavení tohoto dokladu potřebujeme znát adresu dárce, a pokud daruje peníze firma, potřebujeme její název, sídlo, IČO a DIČ. Potvrzení vystavujeme až po obdržení daru, protože na něm uvádíme číslo účetního dokladu, na kterém je příjem daru zaznamenán. Na vyžádání, i před obdržením daru, můžeme připravit i darovací smlouvu, kterou podepisují obě zúčastněné strany. Na potvrzení či darovací smlouvě musí být specifikovaný účel daru, který je v souladu s platnými stanovami a účetními pravidly.

Darovanou částku až do výše 10% odečíst od základu daně z příjmu v daňovém přiznání. V tom případě je nutné k přiznání přiložit potvrzení o přijetí daru nebo darovací smlouvu spolu s dokladem o provedení platby (výpis z účtu, odkud byl dar odeslaný nebo příjmový doklad vystavený při předání daru v hotovosti).

Dary určené pro Josefovské louky

Finanční dary určené na výkup pozemků v Ornitologickém parku Josefovské louky zasílejte na účet číslo 2800277111/2010 s variabilním symbolem 77, jako specifický symbol uvedou členové své členské číslo. Dary lze věnovat i na výkup konkrétní parcely, kterou si vyberete na webových stránkách ornitologického parku www.josefovskelouky.cz. K darům nad 1000 Kč vystavujeme certifikát, který lze zarámovat a použít třeba jako dárek. V případě zvláštních přání nám prosím sdělte, co přesně má být na certifikátu uvedeno. Ptačí park Josefovské louky můžete podpořit i nákupem v obchodě Zelená domácnost. Pokud zde nakoupíte a zaškrtnete možnost podpory ptačího parku Josefovské louky, Zelená domácnost věnuje 5 % z vašeho nákupu na výkup pozemků.

Trvalý příkaz

Zřízení trvalého příkazu je jednoduchou formou podpory, jejíž výše záleží výhradně na možnostech dárce. I 20 nebo 50 Kč, zasílají-li je měsíčně stovky přispěvatelů, představuje pro organizaci významný přínos. Rozhodnete-li se pro trvalý příkaz, zřiďte jej ve prospěch transparentního účtu 2800277111/2010, prosíme o doplnění odpovídajícího variabilního a specifického symbolu. Pokud darovaná částka přesáhne 1000 Kč za rok, na začátku dalšího kalendářního roku automaticky zašleme potvrzení o přijetí daru. Pokud částka za rok nepřesáhne 1000 Kč, vystavíme potvrzení na požádání. Takto darované prostředky lze odečíst od základu daně z příjmu až do výše 10% základu daně.

Závěť

Podpora nevládních organizací formou odkazu v závěti není u nás zatím příliš obvyklá, přestože v západní Evropě jde o běžnou záležitost. Závěť odkazující peněžní či nepeněžní část majetku nevládní organizaci je výrazem hlubokého uvědomění zůstavitele a současně velkým morálním závazkem pro představitele a pracovníky organizace. Aby byl odkaz v závěti platný, je třeba, mimo obvyklých náležitostí, uvést výslovně celý název organizace včetně adresy a IČO a výslovně určit, co jí má připadnout.

Darujte členství

Svým blízkým a přátelům můžete předplatit členství v ČSO na kalendářní rok spojené se všemi členskými výhodami. Certifikát o darovaném členství a první uvítací zásilku zašleme podle dohody buď dárci nebo rovnou obdarovanému. Platí standardní výše členských příspěvků.

V případě zájmu sdělte sekretariátu:

 • jméno a úplnou adresu obdarovaného,
 • datum narození obdarovaného,
 • telefon a email obdarovaného,
 • kontakt na dárce a jeho jméno,
 • jak chcete zaplatit (složenka, převod z účtu),
 • zda můžeme obdarovanému sdělit jméno dárce,
 • zda máme certifikát o darovaném členství poslat dárci či obdarovanému.

Certifikát vystavíme až po obdržení platby, proto je nutné zařídit dárek v dostatečném předstihu. Minimální doba jsou dva týdny, před Vánoci raději víc.

Zdeněk Vermouzek
04.11.2011


  © Česká společnost ornitologická 2002-2017
  Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791