Zde se nacházíte: Home > ČSO/BirdLife > Kdo jsme
Podkategorie:

Článek: Průřez historií ČSO

První schůze zájemců o ustavení tehdejší Československé společnosti ornitologické se konala v Praze dne 5. dubna 1926.

Na schůzi byla diskutována náplň činnosti, schválen návrh stanov a zvoleno zatímní předsednictvo. Předsedou jak schůze, tak nového výboru byl prof. Jiří Janda. Stanovy ČSO byly Ministerstvem vnitra ČSR schváleny v r. 1928. 22.4.1928 proběhla v Praze ustavující schůze. Na ní byl zvolen definitivní výbor, v čele opět s prof. Jandou a dále schváleny "Pokyny pro členy Čsl. společnosti ornithologické". Ty byly zaměřeny převážně na zjišťování výskytu ptáků, návaznost na ochranu ptáků byla vždy samozřejmá. V r. 1934 byla založena při ČSO Kroužkovací stanice s adresou Národního muzea Praha a kroužkování ptáků se stalo dalším z hlavních programů činnosti členů. Od r. 1928 vydávala ČSO rozmnožované "Zprávy ČSO", od r. 1936 vlastní časopis Sylvia. Obě periodika, s různými přestávkami a úpravami, vycházejí dodnes. Jak o založení ČSO, tak o její publikace se zasloužil zejména Josef Musílek, o založení a činnost Kroužkovací stanice dr. Josef Jirsík a ing. Ota Kadlec. V předsednictví se po prof. Jandovi vystřídali dr. Alfred Hořice, doc. dr. Otakar Štěpánek, doc. dr. Walter Černý, prof. dr. Zdeněk Veselovsky a prof. dr. Karel Šťastny.

Vzrůst společnosti a její činnosti nastal zejména po r. 1945, kdy se začala ornitologie na území ČSR profesionalizovat. To se odrazilo i v práci ČSO zaměstnáním sekretáře, také Kroužkovací stanice se převedla na profesionální bázi do Národního muzea. Postupně se podařilo obnovit pravidelné vydávání periodik, činnost společnosti se od r. 1972 silně oživila zakládáním regionálních poboček a odborných pracovních skupin. Nejdelší tradici činnosti, na které se členové ČSO podílejí, má Zimní sčítání vodního ptactva v mezinárodních termínech (od r. 1965), Jednotný program sčítání ptáků (od r. 1981), dále pak mapování hnízdního rozšíření ptáků (již tři cykly), aj. V r. 1982 se oddělila od České společnosti ornitologické Slovenská ornitologická spoločnosť.

Velké změny a zejména možnost návaznosti na mezinárodní ornitologii znamenaly politické změny v ČR po r. 1989. V r. 1994 byla v německém Rosenheimu založena celosvětová organizace BirdLife International sdružující nevládní organizace zabývající se ochranou ptactva. ČSO se aktivně zapojila do mezinárodní spolupráce a v roce 1998 se stala plnohodnotnou partnerskou organizací BirdLife International a vyhradním zástupcem této organizace v České republice. Prudkým tempem vzrostl počet projektů zaměřených na ochranu a výzkum ptactva a jeho prostředí, často realizovaných v mezinárodní spolupráci. V současnosti je ČSO s téměř dvěma tisíci členy organizací uznávanou jak na mezinárodní tak i na domácí scéně a to nejen mezi nevládními organizacemi, ale i u státních orgánů, se kterými spolupracuje např. na vytváření nových zákonů a vyhlášek.

26.11.2004


    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791