Zde se nacházíte: Home > ČSO/BirdLife > Kdo jsme
Podkategorie:

Článek: Kontakty

Česká společnost ornitologická

Na Bělidle 34
150 00 Praha 5-Smíchov
IČO: 49629549, DIČ: CZ49629549

Spolek zapsaný ve Spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod značkou L 1371.

tel.: 777 330 355
Telefonní číslo je v provozu ve všední dny v běžné pracovní době a nepřijímá SMS.

email: csobirdlife.cz

datová schránka: 3xfm2f9

Číslo účtu pro příspěvky: 2700694591/2010


Sem posílejte všechny příspěvky kromě darů!
Při všech platbách uvádějte, prosím, správný variabilní a specifický symbol.

Transparentní účet pro dary: 2800277111/2010

Sem posílejte dary!
Při všech platbách uvádějte, prosím, správný variabilní a specifický symbol.


Platby v EUR ze zahraničí

(včetně Slovenska)

IBAN: CZ9620100000002200678683
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Název banky: Fio banka, a.s.
Adresa banky: V Celnici 1028/10, Praha 1
Název majitele účtu: Česká společnost ornitologická
Adresa majitele účtu: Na Bělidle 34, CZ-15000 Praha, Czechia

Při všech platbách uvádějte, prosím, správný variabilní a specifický symbol.

Návštěvní hodiny kanceláře a knihovny ČSO


Pondělí 13:00 - 17:00
Středa 9:00 - 12:00
Mimo uvedenou dobu jste také vítáni, ale může se stát, že zrovna nebude nikdo v kanceláři. Je proto lepší předem zavolat.

Pracovníci


Mgr. Zdeněk Vermouzek
vermbirdlife.cz, 773 380 285
   ředitel, Volná křídla (ptačí kriminalita)

"Mojí pracovní náplní je řízení práce sekretariátu, zajišťování financí i kontrola, zda projekty přinášejí očekávané výsledky. Věnuji se i Jednotnému programu sčítání ptáků, ilegálnímu pronásledování ptáků a faunistické databázi. Za svoji práci i práci celého sekretariátu jsem zodpovědný výboru ČSO."

Mgr. Lucie Hošková
hoskovabirdlife.cz, 602 972 368
   zástupkyně ředitele, rozvoj organizace, fundraising, propagace

"V ČSO se věnuji vyhledávání a zajišťování finančních zdrojů. Zabývám se také propagací a prezentací ČSO (např. příprava tiskových zpráv, akcí, tiskovin, příspěvků na web a facebook, organizace konferencí). Koordinuji naší národní část projektu Spring Alive (Jaro ožívá) a jsem členkou jeho mezinárodní řídící skupiny."

Ing. Tereza Hájková
hajkovabirdlife.cz
   ekonomka

"Do ČSO jsem nastoupila na pozici ekonoma a náplní mojí práce je finanční koordinace projektů, sestavování rozpočtů a reporting, sledování cash flow, controlling i metodická podpora. Ve spolupráci s paní účetní jsem zodpovědná za projektové audity a účetní závěrku společnosti."


Ing. Václav Zámečník
zamecnikbirdlife.cz
   zemědělství a rozvoj venkova

"Hlavní náplní mé práce zemědělského koordinátora je ochrana ptáků v rámci zemědělské politiky České republiky, což zejména zahrnuje zpracování návrhů nových agroenvironmentálních opatření, vyhodnocení přínosu stávajících titulů a propagaci možností ochrany mezi zemědělci a odbornou i laickou veřejností."

Mgr. Lukáš Viktora
viktorabirdlife.cz, 777 579 542
   ochrana ptáků v zástavbě

"V ČSO se věnuji ochraně druhů se zaměřením na řešení konfliktů člověk - pták, především na ochranu synantropních ptáků (rorýs, jiřička a další) při stavebních úpravách budov, na ochranu ptáků před kolizemi s transparentními plochami a venkovním vedením vysokého a velmi vysokého napětí."

Mgr. Evžen Tošenovský
tosenovskybirdlife.cz, 723 901 700
   ochrana synatropních ptáků a netopýrů

"V rámci střední a severní Moravy pomáhám na částečný úvazek s některými aktivitami ČSO. Především realizuji zoologické průzkumy při zateplování budov, kácení dřevin a dalších zásazích, které mohou ohrožovat ptáky a netopýry ve městech. Působím zde také jako odborný konzultant a pomáhám i s organizací regionálních propagačních akcí, seminářů a výukou na školách."

Mgr. Katarína Slabeyová
slabeyovabirdlife.cz
   koordinátorka projektu „Ochrana mokřadů v ČR“

" V ČSO koordinuji projekt zaměřený na výzkum a udržitelné využívání mokřadů. Jeho cílem je zjistit současný stav ptactva mokřadů České republiky a stanovit populační trendy sledovaných druhů ptáků. Náplní mé práce je organizace monitoringu, vyhodnocení dat, komunikace s různými zájmovými skupinami, práce s veřejností a tvorba propagačních a publikačních výstupů."

Mgr. Gabriela Dobruská
dobruskabirdlife.cz
   osvěta a vzdělávání

"Do ČSO jsem nastoupila jako pracovník pro osvětu a vzdělávání. Koordinuji projekty Jaro ožívá a Rorýsí školy. Mým úkolem je propagovat tyto projekty, zajišťovat komunikaci se školami i jednotlivci. Budu rovněž organizovat Vítání ptačího zpěvu, podzimní Festival ptactva a další akce pro veřejnost."

Klára Hlubocká
hlubockabirdlife.cz
   psovod projektu Life+ PannonEagle

"Do ČSO nastupuji jako psovod projektu PannonEagle Life pro vyhledávání kadaverů ptáků a otrávených návnad a ohlašování trávení policii. V začátku budu používat svého pracovního psa Sama a souběžně připravím dalšího."

Asterix Gal from Hofion (Sam)
   pracovní pes v projektu Life+ PannonEagle

"Sam je sedmiletý Chesapeake Bay retriever, který je 4. rokem záchranným psem USAR (Urban Search and Rescue) týmu ČR. Jako tým (pes a psovod) máme složené a obhájené Atesty ministerstva vnitra ČR pro pátrání v terénu po pohřešovaných osobách. Své znalosti a dovednosti budeme využívat i v práci pro ČSO."

Vanill Jack by Libami (Viky)
   pracovní pes v projektu Life+ PannonEagle

"Viky je štěně Chesapeake Bay retrievra,které bude vycvičeno na vyhledávání otrávených návnad a uhynulých živočichů pro projekt Pannon Eagle Life. Co nejdříve se připojí k Samovi a rozšíří tak terénní jednotku ČSO. Počátek jeho aktivní pracovní kariéry je naplánován na podzim 2018. Nyní prochází socializací, tréninkem základní poslušnosti a ovladatelnosti. Postupně si bude osvojovat i další potřebné znalosti nutné pro jeho pracovní kariéru."

Martin Šálek, Ph.D.
salekbirdlife.cz
   koordinátor projektu ATHENE, ochrana sýčků, výzkum a ochrana zemědělské krajiny

"V ČSO a Ústavu biologie obratlovců AVČR se zejména věnuji výzkumu a aplikované ochraně biodiverzity. Hlavní mojí pracovní náplní bude aplikovaná ochrana sýčka a hledání vhodných opatření pro efektivní ochranu biodiverzity zemědělské krajiny, zejména ptáků."

Mgr. Miroslav Bažant
bazantbirdlife.cz
    terénní pracovník projektu ATHENE, ochrana sýčků

"Mojí prací v ČSO je v rámci projektu ATHENE podporovat sýčky v jejich jádrové populaci v severních Čechách a osvětová činnost s tím spojená. Budu sýčkům pomáhat zajišťovat vhodné podmínky k životu i zlepšovat jejich bezpečnost vyvěšováním bezpečných budek k hnízdění a odstraňováním antropogenních pastí v okolí jejich domovů."

Mgr. Zuzana Karlíková
karlikovabirdlife.cz
   komunikace s veřejností a médii

"Mým úkolem je zajištění externí komunikace ČSO, tedy především příprava a vedení ochranářských a vzdělávacích kampaní, psaní tiskových zpráv a článků pro média, zodpovídání dotazů, správa webu a účtů ČSO na sociálních sítích, a také spolupráce na přípravě tiskovin a dalších materiálů pro veřejnost."

Mgr. Dita Hořáková
horakovabirdlife.cz
   členský servis, propagace

"V ČSO mám na starosti to nejcennější, co máme – naše členy. Zajištuji komunikaci s členskou základnou, podporu novým i stávajícím členům a snažím se zapojovat členy co nejvíce do našich aktivit. Mým cílem je propagace práce ČSO mezi širokou veřejností tak, abychom byli silnou ochranářskou organizací."

Alexanda Trublová
csobirdlife.cz
   provoz sekretariátu

"V ČSO se starám o chod kanceláře. Organizačně se podílím na pořádání členských schůzí, tiskových konferencí a dalších akcí. Odpovídám na běžné telefonické i písemné dotazy veřejnosti."

Petr Voříšek, Dr.
euromonitoringbirdlife.cz, 257 212 465
   vedoucí projektů "Celoevropský monitoring běžných druhů ptáků" a druhý "Atlas hnízdního rozšíření ptáků Evropy"

"V ČSO koordinuji monitoring běžných druhů ptáků v Evropě a Atlas hnízdního rozšíření ptáků Evropy. Zabývám se všemi aspekty monitoringu ptáků. V rámci možností se účastním i terénního výzkumu (např. sčítání, výzkum ptačích parazitů, kroužkování, faunistická pozorování)."

Maaike de Jong, Ph.D.
dejongbirdlife.cz, 257 212 465
   koordinátorka projektu "Celoevropský monitoring běžných druhů ptáků"

"V projektu Celoevropský monitoring běžných druhů ptáků mám na starosti především komunikaci s koordinátory sčítacích programů v Evropě, sběr dat z těchto programů, výpočet evropských druhových trendů a indikátorů a jejich další použití v ochraně přírody a ve vědě."

RNDr. Alena Klvaňová, Ph.D.
klvanovabirdlife.cz
   technická asistentka projektu "Celoevropský monitoring běžných druhů ptáků" a šéfredaktorka časopisu Ptačí svět

"V ČSO pracuji na částečný úvazek jako asistentka projektu Celoevropského monitoringu běžných druhů ptáků. Současně se starám o některé publikace, především čtvrtletník Ptačí svět a jeho FB stránku, ale také např. CD s hlasy ptáků. Pracuji z domova, kde trávím rodičovskou dovolenou se třemi dětmi."

Anna Gamero, Ph.D.
gamerobirdlife.cz
   vědecká pracovnice projektu "Celoevropský monitoring běžných druhů ptáků"

"Pracuji jako vědecký pracovník na programu Celoevropský monitoring běžných druhů ptáků a mým úkolem je zkoumat, jaké jsou příčiny populačních změn běžných ptáků v Evropě za posledních 30 let s použitím dat z 27 evropských zemí."

Mgr. Marina Kipson
kipsonbirdlife.cz
   komunikace a propagace projektu druhý „Atlas hnízdního rozšíření ptáků Evropy"

"V ČSO pracuji na projektu druhý Atlas hnízdního rozšíření ptáků Evropy. Náplní mé práce je komunikace s koordinátory národních atlasů v jednotlivých evropských zemích, propagace atlasu mezi různými zájmovými skupinami, pomoc v rozvoji mapování v zemích jižní a východní Evropy, údržba atlasového webu a facebooku."

Pavol Hejný
hejnybirdlife.cz
   programování (atlas, web)

"V ČSO pracuji na plný úvazek jako programátor. Momentálně tvořím mapy a další výstupy pro projekty Atlas hnízdního rozšíření ptáků ČR a Pták roku 2014 – čáp bílý a čáp černý. Spolupracuji také na vývoji nového webu ČSO."

Zbyněk Janoška
janoskabirdlife.cz
   programování (webové aplikace, avif)

"Hlavní náplní mojí práce je návrh a vývoj webové aplikace pro kroužkovatele ve spolupráci s Kroužkovací Stanicí. Kromě toho se podílím na vývoji faunistické databáze ČSO a řešení dalších problémů z oblasti IT. Zabývám se též analýzou dat."


Mgr. Břeněk Michálek
michalekbirdlife.cz
   Josefovské louky

"Pracuji na částečný úvazek na všem kolem Ptačího parku Josefovské louky - od jednání s vlastníky pozemků a zajišťování administrativy, přes výukové programy pro školy až po kosení trávy a další praktickou údržbu."
Alena Matýsková
   účetní
Mgr. Martin Paclík, Ph.D. - sylviabirdlife.cz
   šéfredaktor časopisu Sylvia
Jaroslav Cepák - tisybirdlife.cz, 271 961 256
   správce terénní stanice na Velkém Tisém
Petr Dalík - dalikemail.cz
   správce terénní stanice na Blatci

Kontakty na    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791