Zde se nacházíte: Home > ČSO/BirdLife > Kdo jsme
Podkategorie:

Článek: Organizační struktura společnosti

Orgány ČSO jsou:

  • Členská schůze
  • Výbor
  • Kontrolní komise

Organizace organu CSO: Clenská schuze > Kontrolní komise+výbor výbor > kancelář+pobocky

Členská schůze ČSO

Nejvyšší orgán ČSO. Členskou schůzi svolává výbor nejméně dvakrát za rok. O pravomocích členské schůze více viz Stanovy ČSO.

Výbor ČSO

Výbor se skládá z nejméně devíti členů a řídí ČSO po dobu čtyřletého volebního období. Je volen členskou schůzí a za svou činnost odpovídá členské schůzi. Všechny funkce ve výboru jsou čestné. Činnost a pravomoci výboru blíže viz Stanovy ČSO.

Aktuální složení výboru ČSO (funkční období listopad 2016 - listopad 2020):

Předseda:
RNDr. Jiří Flousek, Ph.D., e-mail: jflousekkrnap.cz
Místopředseda:
Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D., e-mail: vojtech.kodetemail.cz
Členové výboru:
Tomáš Bělka, e-mail: tomas.belkatiscali.cz
Tomáš Diviš, e-mail: tomas.divisemail.cz
Mgr. Martin Fejfar, e-mail: fejfar.martinseznam.cz
Mgr. Barbora Kaminiecká ,e-mail: barakamiseznam.cz
RNDr. Jaroslav Koleček, Ph.D., e-mail: j.kolecekgmail.com
Mgr. Vojtěch Kubelka, e-mail: kubelkavgmail.com
Mgr. Martin Pudil, e-mail: martin.pudilmuzeumlb.cz

Kontrolní komise ČSO

Kontrolní komise reviduje a kontroluje činnost ČSO na základě stanov a právních předpisů. Tříčlennou kontrolní komisi volí členská schůze.

Složení kontrolní komise pro funkční období listopad 2016 - listopad 2020:
Ing. Jan Buček
Ing. Petra Málková
JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.

Kancelář ČSO

Kancelář zabezpečuje základní agendu ČSO. Její činnost řídí ředitel, který je odpovědný výboru společnosti.

Současní zaměstnanci:
Viz Kontakty

Pobočky ČSO

Pobočky jsou regionální sdružení ornitologů a zájemců o ornitologii a ochranu ptáků a jejich prostředí, členů i nečlenů ČSO, kteří souhlasí se Stanovami ČSO. Každá pobočka působí na území nejméně jednoho kraje. Pobočky mají právní subjektivitu. Založení poboček schvaluje výbor ČSO.

V současné době působí v rámci ČSO celkem 8 poboček: severočeská, západočeská, jihočeská, východočeská, severomoravská, středomoravská, jihomoravská a pobočka ČSO na Vysočině.

Kontakty na pobočky ČSO najdete ZDE.

O činnosti a organizační struktuře společnosti blíže viz Stanovy ČSO.
31.10.2016


    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791