Zde se nacházíte: Home > ČSO/BirdLife > Kdo jsme
Podkategorie:

Článek: Česká společnost ornitologická

Česká společnost ornitologická je dobrovolným spolkem profesionálů i amatérů, zabývajících se výzkumem a ochranou ptáků, zájemců o pozorování ptáků a milovníků přírody.

Logo České společnosti ornitologické

 • ČSO realizuje vlastní i mezinárodní projekty výzkumu a ochrany ptáků a jejich prostředí

 • ČSO popularizuje a propaguje ochranu ptáků.

 • ČSO organizuje kampaně na ochranu ptactva.

 • Propojením výzkumu a ochrany se ČSO snaží o naplnění starého, dnes již poněkud pozapomenutého, ochranářského hesla Poznej a chraň.

 • ČSO působí na území České republiky, kterou zastupuje v mezinárodní organizaci BirdLife International.

 • ČSO je členem Zeleného kruhu, asociace českých nevládních ekologických organizací.

 • ČSO je prvním českým členem European Citizen Science Association, evropské asociace občanské vědy.


ČSO je zapsána ve Spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze.

Základním dokumentem, kterým je ČSO zřízena a podle kterého se řídí ve své činnosti, jsou Stanovy ČSO.

Nejvyšším orgánem ČSO je volený výbor, v jehož čele stojí předseda. Činnost ČSO sleduje kontrolní komise. Průběh voleb výboru a kontrolní komise určuje Volební řád ČSO.

Praktickou činnost ČSO realizuje, kromě členů samotných, kancelář ČSO s placenými pracovníky, v jejichž čele stojí ředitel.

ČSO provozuje ornitologickou knihovnu a vydává vlastní publikace.

V jednotlivých regionech fungují regionální pobočky ČSO.

Vzácná a neobvyklá pozorování posuzuje Faunistická komise ČSO (statut ke stažení)

Zdeněk Vermouzek
04.06.2016


  © Česká společnost ornitologická 2002-2017
  Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791