Zde se nacházíte: Home > Věda a výzkum
Podkategorie:

Článek: Situace ptačích druhů v současném světě

Organizace BirdLife International vydala novou elektronickou formu publikace o celosvětovém stavu ptačích druhů State of the world's birds 2004. Pojednává o současných ekologických problémech z pohledu ornitologů. Poukazuje na to, jak měnící se ptačí populace vypovídají o celkovém stavu biodiverzity. Vychází přitom ze současného stavu znalostí, na základě kterých lze určit, jak nasměrovat aktivity pro zachování biodiverzity do budoucna.Publikace je rozdělena do tří kapitol. První se zabývá dnešním stavem přírody a tím, jak měnící se přírodní podmínky působí na ptačí druhy. Zaměřuje se na druhy ubývající, ohrožené či vymírající a také na významná ptačí území (IBA - Important Bird Areas). Druhá kapitola se zabývá lidskými činnostmi, které negativně ovlivňují prostředí a tím i výskyt a početnost (nejen) ptačích druhů - ničením přirozeného prostředí, rozmachem zemědělství a jeho intenzifikací, kácením lesů, znečištováním prostředí a s těmito jevy spojenými klimatickými změnami. Poslední kapitola se zaměřuje na ochranu a péči o krajinu, zvláště pak o IBA. Publikace by si zasloužila český překlad.

Publikaci najdete na
http://www.birdlife.org/action/science/sowb/index.html.

Klára Hofštetrová

17.11.2004
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791