Zde se nacházíte: Home > O ptactvu > Slovníky
Podkategorie:

Článek: Česko-esperantský slovník vybraných druhů ptáků

Seznam, který může sloužit jako slovníček pro vyhledávání jednotlivých jmen, obsahuje přes 100 druhů ptáků. Jedná se o orientační přehled a nelze jej považovat za platné názvosloví.

Pro vyhledávání lze použít kláves CTRL+F

Bekasina otavní - Galinago
Bekasina větší - Granda galinago
Bělokur rousny - Lagopo
Berneška bělolící - Blankvanga ansero
Brhlík lesní - Sito
Břehouš černoocsasý - Nigravosta limozo
Břehule říční - Bordhirundo
Budníček menší - Cifcafo
Budníček severní - Norda filoskopo
Budníček větší - Fitiso
Budníček zelený - Verda filoskopo
Bukač velký - Granda botauro
Cvrčilka říční - Rivera grilbirdo
Cvrčilka slavíková - Kangrilbirdo
Cvrčilka zelená - Grilbirdo
Cvrčilka žíhaná - Stria grilbirdo
Čáp bílý - Blanka cikonio
Čejka chocholatá - Vanelo
Červenka obecná - Ruggorgulo
Čírka obecná - Kreko
Datlík tříprstý - Trifingra buntpego
Drozd brávník - Viskoturdo
Drozd cvrčala - Rugaksela turdo
Drozd kvíčala - Griza turdo
Drozd zpěvny - Kantturdo
Havran polní - Kampokorvo
Hohol severní - Orokula klangulo
Hoholka lední - Longvosta klangulo
Husa běločelá - Blankfrunta ansero
Husa polní - Fabansero
Husa velká - Griza ansero
Husice liščí - Tadorno
Hýl obecný - Pirolo
Hýl rudý - Ruga pirolo
Chřástal kropenatý - Makula porzano
Chřástal polní - Krekso
Jeřáb popelavý - Gruo
Jeřábek lesní - Tetrao
Jestřáb lesní - Akcipitro
Kachna divoká - Platbeka anaso
Kalous pustovka - Marcostrigo
Koliha malá - Malgranda kurlo
Koliha velká - Granda kurlo
Konipas bílý - Blanka motacilo
Konipas horský - Montarmotacilo
Konipas luční - Flava motacilo
Kos černý - Merlo
Králíček obecný - Orverta regolo
Křepelka polní - Koturno
Labuť zpěvná - Kantocigno
Lejsek černohlavý - Blanknigra muskaptulo
Lelek lesní - Europa kaprimulgo
Linduška lesní - Arbopipio
Lžičák pestrý - Kuleranaso
Modruška lesní - Bluvostulo
Moták pilich - Blua cirkuo
Orlovec říční - Fisaglo
Pěnice hnědokřídlá - Blankgorga silvio
Pěnice pokřovní - Babilema silvio
Pěnice slavíková - Gardensilvio
Pěnkava jikavec - Montofringo
Pěnkava obecná - Fringo
Pěvuška modrá - Pronelo
Potáplice severní - Arkta kolimbo
Puštík bělavy - Uralstrigo
Puštík obecný - Arbarstrigo
Puštík vousatý - Lapona strigo
Racek bouřní - Griza mevo
Racek chechtavý - Ridmevo
Racek malý - Pigmea mevo
Racek žlutonohý - Flavkrura mevo
Rákosník obecný - Kanbirdo
Rákosník pokřovní - Arbedokanbirdo
Rákosník proužkovaný - Junkokanbirdo
Rákosník velký - Turda kanbirdo
Rákosník zpěvny - Grenokanbirdo
Rehek zahradní - Gardenrugvostulo
Rybák dlouhoocasy - Arkta sterno
Sedmihlásek hajní - Flava hipolao
Sedmihlásek maly - Malgranda hipolao
Skorec vodní - Cinklo
Slavík tmavy - Norda najtingalo
Slučka malá - Malgranda galinago
Sojka obecná - Garolo
Sojka zlověstná - Muta garolo
Stehlík obecny - Kardelo
Strakapoud bělohřbetý - Blankdorsa buntpego
Strnad malinký - Malgranda emberizo
Strnad obecný - Flava emberizo
Strnad obojkový - Brunrubanda emberizo
Strnad rákosní - Kanemberizo
Strnad rolní - Arbaremberizo
Strnad severní - Laponemberizo
Strnad zahradní - Hortulano
Střízlík obecný - Troglodito
Sýkora laponská - Lapona paruo
Sýkora lužní - Salikparuo
Sýkora modřinka - Blua paruo
Sýkora parukářka - Tufparuo
Tetřev hlušec - Urogalo
Tetřívek obecný - Tetro
Turpan hnědy - Blankspegula maranaso
Vodouš bahenní - Brovtringo
Vodouš kropenatý - Blankpuga tringo
Vodouš rudonohý - Rugkrura tringo
Vodouš šedý - Griza tringo
Vodouš tmavý - Malhela tringo
Výr velký - Gufo
Zvonek zelený - Verda fringo
Žluva hajní - Oriolo

Vojtěch Kodet

19.08.2004
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791