Zde se nacházíte: Home > Ochrana ptáků > Volná křídla
Podkategorie:

Článek: Ochrana druhů podle různých zákonných předpisů

Možnosti ochrany ptáků je třeba posuzovat v kontextu právního statutu jednotlivých druhů. Každý druh může být zvláště chráněn podle Příl. III. Vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádí zákon o ochraně přírody a krajiny, a může být zvěří podle zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti. Zákon o ochraně přírody a krajiny rozlišuje 4 kategorie ochrany, zvěř může být podle mysliveckého zákona celoročně hájena, nebo je pro ni stanovena doba lovu vyhláškou č. 245/2002 Sb.

Přehled použitých zkratek
KOdruh kriticky ohrožený podle Příl. III. vyhl. č. 395/1992 Sb.
SOdruh silně ohrožený podle Příl. III. vyhl. č. 395/1992 Sb.
Odruh ohrožený podle Příl. III. vyhl. č. 395/1992 Sb.
Mdruh je zvěří podle zák. č. 449/2001 Sb. a je pro něj stanovena doba lovu vyhl. 245/2002 Sb.
MHdruh je zvěří podle zák. č. 449/2001 Sb. a je celoročně hájen

Druhy v seznamu neuvedené nejsou ani zařazeny jako zvláště chráněné podle zákona o ochraně přírody a krajiny, ani nejsou zvěří podle zákona o myslivosti. Vztahuje se na ně ale obecná ochrana ptáků podle § 5a zákona o ochraně přírody a krajiny.


bažant královský
bažant obecný
bekasina otavní
bekasina větší
bělořit šedý
bramborníček černohlavý
bramborníček hnědý
brkoslav severní
břehouš černoocasý
břehule říční
bukač velký
bukáček malý
cvrčilka slavíková
čáp bílý
čáp černý
čírka modrá
čírka obecná
datlík tříprstý
drop velký
drozd cvrčala
dřemlík tundrový
dudek chocholatý
dytík úhorní
havran polní
hohol severní
holub doupňák
holub hřivnáč
hrdlička zahradní
husa běločelá
husa polní
husa velká
hýl rudý
chocholouš obecný
chřástal kropenatý
chřástal malý
chřástal polní
chřástal vodní
jeřáb popelavý
jeřábek lesní
jestřáb lesní
kachna divoká
kalous pustovka
káně lesní
káně rousná
kavka obecná
koliha velká
kolpík bílý
konipas luční
kopřivka obecná
kormorán velký
koroptev polní
kos horský
krahujec obecný
krkavec velký
krocan divoký
krutihlav obecný
křepelka polní
kulík hnědý
kulíšek nejmenší
kvakoš noční
ledňáček říční
lejsek malý
lejsek šedý
lelek lesní
linduška horská
linduška úhorní
luňák červený
luňák hnědý
lyska černá
lžičák pestrý
mandelík hajní
morčák velký
moták lužní
moták pilich
moták pochop
moudivláček lužní
orebice horská
orel křiklavý
orel mořský
orel sklaní
orlovec říční
ořešník kropenatý
ostralka štíhlá
ostříž lesní
pěnice vlašská
perlička obecná
pěvuška podhorní
pisík obecný
polák chocholačka
polák malý
polák velký
poštolka obecná
poštolka rudonohá
potápka černokrká
potápka malá
potápka roháč
potápka rudokrká
puštík bělavý
racek černohlavý
racek chechtavý
rákosník velký
raroh velký
rorýs obecný
rybák černý
rybák obecný
skalník zpěvný
skřivan lesní
slavík modráček
slavík obecný
slavík tmavý
sluka lesní
sojka obecná
sokol stěhovavý
sova pálená
straka obecná
strakapoud bělohřbetý
strakapoud jižní
strakapoud prostřední
strnad luční
strnad zahradní
sýc rousný
sýček obecný
sýkořice vousatá
špaček obecný
tenkozobec opačný
tetřev hlušec
tetřívek obecný
ťuhýk menší
ťuhýk obecný
ťuhýk rudohlavý
ťuhýk šedý
včelojed lesní
vlaštovka obecná
vlha pestrá
vodouš kropenatý
vodouš rudonohý
volavka bílá
volavka červená
volavka popelavá
volavka stříbřitá
vrána obecná
výr velký
výreček malý
zedníček skalní
zrzohlávka rudozobá
žluva hajní
395/1992


SO
O
SO
O
O
O
KO
O
KO
KO
O
O
SO
SO
O
SO
KO
SO
SO
SO
KO

SO
SO

O
O
SO
KO
SO
SO
KO
SO
O

SO


SO
KO
KO
SO
O
O
O
SO
SO
O

SO
SO
KO
SO
SO
SO
SO
O
SO
SO
SO
KO
KO

SO
KO
KO
SO
SO
O
O

KO
KO
KO
KO
O
KO
SO
SO

SO
SO

KO


KO
O
O
O
SO
KO
SO

SO
KO
O
KO
SO
KO
SO
KO
O
SO
O

KO
SO

SO
SO
O
KO
KO
SO
SO
SO

KO
KO
SO
SO
O
SO
O
SO
O
SO
SO
KO
SO
KO

SO

O
KO
KO
SO
SO
449/2001
M
M

MH
MH


MH

MH
M
M
M
M
MMH
MH
M

MH
MH
MH
MH
MH

MH
MH
M

MHM
MH
MH

M
M


M

M
MHMH

MH
MH
MH
MH

M
M

MH
MHMH

M
MH

Druhy v seznamu neuvedené nejsou ani zařazeny jako zvláště chráněné podle zákona o ochraně přírody a krajiny, ani nejsou zvěří podle zákona o myslivosti. Vztahuje se na ně pouze obecná ochrana podle § 5 zákona o ochraně přírody a krajiny.
Zpět na článek Zastavme pronásledování ptáků!

31.10.2002
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791