Zde se nacházíte: Home > Věda a výzkum
Podkategorie:

Článek: Crex č. 22

Crex - zpravodaj Jihomoravské pobočky ČSO

CREX - č. 22 (březen 2004)

Články:

 • Ptáci a zrcadlo (V.Kubík)
 • Invazní zálet brkoslava severního (Bombycilla garrulus) na jižní Moravu v zimě 2000 / 2001 (J.Vačkař)
 • Hniezdenie kane popolavej (Circus pygargus) na Záhorí v rokoch 1993 – 2003 (M.Noga)
 • Zkušenosti z praktické ochrany sýčků obecných (Athene noctua) na jižní Moravě (L.Opluštil)
 • Výskyt dropa velkého (Otis tarda) v ČR v posledních deseti letech (V.Škorpíková)
 • Dytík úhorní (Burhinus oedicnemus) zjištěn na Znojemsku (V.Škorpíková)
 • Hnízdění rybáka bahenního (Chlidonias hybridus) na jižní Moravě v roce 2002 (J.Martiško & K.Martišková)
 • Pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus) na Znojemsku (D.Horal & V.Škorpíková)
 • Hnízdění bukačů velkých (Botaurus stellaris) v některých rybničních lokalitách na Znojemsku (J.Klejdus)
 • Bukáček malý (Ixobrychus minutus) opět rozšiřuje svá hnízdiště na Znojemsku (J.Klejdus)
 • Hnízdní výskyt poláka malého (Aythya nyroca) na Znojemsku v roce 2003 (D.Horal & V.Škorpíková)
 • Zpráva o hnízdění racka chechtavého (Larus ridibundus) na rybnících u Jaroslavic a Miroslavi na Znojemsku v roce 2003 (J.Klejdus)
 • Zpráva o hnízdění havranů polních (Corvus frugilegus) v kolonii u Božic na Znojemsku v roce 2003 (J.Klejdus)
 • Holub doupňák (Columba oenas) na Znojemsku s přihlédnutím k širšímu regionu (V.Škorpíková, J.Vačkař & D.Horal)
 • Ďalšie údaje o zimovaní holubov plúžikov (Columba oenas) v širšom okolí Piešťan (P.Kaňuščák)
 • Holub doupňák (Columba oenas) tokající ve městě (K.Zvářal)
 • Výskyt poštolky rudonohé (Falco vespertinus) na Českomoravské vysočině v hnízdní době (I.Kunstmüller, P.Hobza & T.Skříček)
 • Malenovský hrad a ochrana ptáků (B.Landsfeld)
 • Extrémní umístění hnízd strakapouda velkého (Dendrocopos major) a brhlíka lesního (Sitta europaea) (K.Zvářal)
 • Trpasličí vzrůst mláděte puštíka obecného (Strix aluco) (K.Zvářal)
 • Čáp bílý (Ciconia ciconia) na Blaněnsku a Brněnsku v letech 2001 – 2003 (I.Hertl)
 • Početnost a původ labutí velkých (Cygnus olor) zimujících v Brně v letech 1999-2003 (I.Hertl & J.Lupínek)
 • Dodatek k potravě hrdličky zahradní (Streptopelia decaocto) (V.Kubík)
 • Neobvykle početný výskyt zrzohlávek rudozobých (Netta rufina) na jižní Moravě v roce 2002 (L.Jasso)

Ochrana ptáků:

 • Stanovisko Jihomoravské pobočky ČSO k problematice ptačí chřipky (D.Horal)
 • Návrh zákazu lovu křepelky polní (Coturnix coturnix) a hrdličky divoké (Streptopelia turtur) v Srbsku (M.Tucakov & D.V.Simić)

Nekrology:

 • Eugen Pohle – Zůstane v dobré paměti (M.Hrabovský)
 • Vzpomínka na RNDr. Stanislava Svobodu (K.Šimeček)

Z literatury:

 • Soustava a české názvosloví ptáků světa (F.Hanák)

Různé:

 • První pozorování ohniváka královského v České republice (K.Zvářal)
  Celkový rozsah je 143 stran textu a 6 stran barevné fotografické přílohy.
26.04.2004
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů  © Česká společnost ornitologická 2002-2017
  Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791