Zde se nacházíte: Home > Ochrana ptáků > Volná křídla
Podkategorie:

Článek: Jednání ČSO s Klubem sokolníků ČMMJ na mrtvém bodě

ČSO po dvou letech ukončila snahy o komunikaci a spolupráci s Klubem sokolníků ČMMJ, neboť faktickou spolupráci se i přes veškeré úsilí nepodařilo navázat.

V rámci programu ČSO Volná křídla vznikla před dvěma lety iniciativa na uspořádání setkání se zástupci Klubu sokolníků ČMMJ (dále jen KS) za účelem výměny názorů na palčivé otázky týkající se ochrany dravců a sov. Výzva byla akceptována a postupně došlo ke dvěma setkáním.

Účastníci setkání se navzájem informovali o postojích a názorech na různá témata související s držením dravců a sov v zajetí. Dospěli k závěrům, které jednak umožňovaly pokračovat v komunikaci, jednak dávaly naději na možnost navázání konstruktivní spolupráce. O průběhu jednání jsme již informovali na stránkách ČSO.
Ze setkání vzešlo i několik konkrétních úkolů pro obě strany, jejichž smyslem bylo uvést závěry setkání do praxe. V průběhu dalšího roku a půl se však ukázalo, že tyto úkoly nejsou ze strany Klubu sokolníků míněny vážně a ony naděje na smysluplnou komunikaci se ukázaly jako marné. Ani jeden z dohodnutých úkolů nebyl ze strany Klubu sokolníků splněn, rovněž vzájemná komunikace prakticky ustala. Pokusili jsme se vyvolat nové setkání v listopadu 2003. Ovšem vzhledem k tomu, že jsme neobdrželi od KS žádné stanovisko ani dva týdny před navrženým termínem setkání, byli jsme nuceni nakonec setkání odvolat.

Na základě těchto zkušeností byl zaslán Klubu sokolníků počátkem roku dopis, v němž z výše uvedených důvodů ukončuje ČSO snahu o vzájemnou komunikaci.

Závěrem je třeba zdůraznit, že do budoucna nevylučujeme možnost znovu usednout k jednání ve prospěch ochrany dravců a sov, avšak za předpokladu, že investovaný čas a energie budou vyváženy konstruktivním přístupem a nadějí na pozitivní výsledek.

Bedřich Landsfeld

05.02.2004
Počet názorů: 1 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791