Zde se nacházíte: Home > Věda a výzkum
Podkategorie:

Článek: Buteo

Časopis vydává Skupina pro ochranu a výzkum dravců a sov (SOVDS) při České společnosti ornitologické. V průběhu své existence získal časopis dobrou pozici na poli odborných ornitologických časopisů. V Evropě představuje Buteo pravděpodobně jediný mezinárodní časopis zaměřený pouze na dravce a sovy.

Buteo uveřejňuje původní články s tematikou výzkumu a ochrany volně žijících dravců a sov, zprávy z projektů a konferencí, knižní recenze apod. V současné době je jedna třetina až jedna polovina článků publikována v angličtině (s českými souhrny), ostatní články jsou publikovány v češtině a slovenštině (s anglickými souhrny).

Práce publikované v časopise BUTEO jsou zahrnovány v mezinárodních referenčních časopisech Recent Ornithological Literature (R.O.L.), Zoological Records, Wildlife Review Abstracts, Ornithologische Schriftenschau.

Pokyny pro autory:

Příspěvky jsou publikovány česky nebo slovensky se souhrny v angličtině, nebo anglicky s českým či slovenským souhrnem. Text musí být napsán počítačem na papíře formátu A4. Uvítáme zaslání příspěvku v některém z běžně používaných textových editorů (T602, WordPerfect, MS WORD, RTF nebo ASCII file). "Enter" používejte jen na konci odstavce, odstavce neodsazujte a nepoužívejte tučné písmo. Vědecké názvy rostlinných a živočišných taxonů pište kurzívou. V tabulkách uzpůsobte počet sloupců a řádek přiměřeně velikosti formátu časopisu a používejte pouze vodorovné čáry. Příspěvek musí obsahovat název článku, jméno a adresu autora(-ů). V případě rozsáhlejšího příspěvku by měl být členěn na abstrakt, úvod, metodiku, příp. charakteristiku území, výsledky, diskusi, (ev. též závěr nebo souhrn), obsáhlejší souhrn pro překlad do angličtiny v rozsahu cca 1/3 až 1/5 příspěvku (dodání anglického souhrnu je vítáno) a seznam použité literatury. Při citování literatury použijte způsobu citace z posledních čísel. Tabulky, obrázky a fotografie dodávejte na zvláštním listu s popisky. Obrázky, grafy a fotografie (černobílé nebo barevné foto, barevné dia) musí být zřetelné, dostatečně velké a fotografie kontrastní. Rukopisy zasílejte ve dvou vytištěných kopiích a na disketě vedoucímu redaktorovi.

Redakce

Vedoucí redaktor
Ondřej Sedláček
Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta UK Praha
Viničná 7, 128 44 Praha 2
Česká republika

e-mail: zbrd@email.cz
tel: 220879591, mobil: 604442491

Technický redaktor
Jan Riegert
Biologická fakulta JČU, České Budějovice
Česká republika

Redakční rada
Martin Anczak
Biologická fakulta JČU, České Budějovice
Česká republika/Polsko

Tomáš Bělka
SOVDS ČSO, Týniště nad Orlicí
Česká republika

Bohuslav Kloubec
Správa CHKO Třeboňsko
Česká republika

Romuald Mikusek
Park Narodowy Gór Stołowych, Kudowa Zdrój
Polsko

Jiří Mlíkovský
Národní muzeum, Praha
Česká republika


Časopis vychází jedenkrát ročně.
Cena časopisu Buteo je 88 Kč. + poštovné.
Objednávat jej můžete na kontaktní adrese sekretariátu ČSO, kde si lze Buteo i osobně vyzvednout:
Kontaktní adresa
SOVDS, Česká společnost ornitologická
Hornoměcholupská 34, 102 00 Praha 10
tel./fax 274 866 700
e-mail: cso@birdlife.cz
web: www.cso.cz

03.11.2003
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791