Zde se nacházíte: Home > Ochrana ptáků > Volná křídla
Podkategorie:

Článek: O programu Volná křídla

Dlouhodobý program Volná křídla se snaží omezit takové lidské činnosti, které přímo negativně působí na ptactvo a jsou v rozporu se zákonem.

Podobné programy jsou v rámci Evropy koordinovány The Eurogroup Against Bird Crime, jejímž členem je i ČSO.

Cíle programu
Jednou z hlavních priorit programu je omezení pronásledování takzvané "škodné" ze strany myslivců, rybářů, chovatelů drobného zvířectva a dalších. Více než kdekoli jinde zde záleží na osobním přístupu každého, kdo se s podobnými přestupky setká. ČSO připravila obecný návod, jak v konkrétních případech postupovat.
Neméně významným cílem je omezení nezákonných praktik v chovech ptáků, a to jak tuzemských tak exotických. Jde především o pašování ptáků - nedodržování zákona o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy rostlin a živočichů (CITES) a o nedovolené odebírání ptáků z volné přírody u nás.
Samozřejmou součástí snah o fungování zákonné ochrany ptactva v praxi je i účast v legislativním procesu a následné zvyšování právního povědomí veřejnosti i členů ČSO (zejména se jedná o vědce a kroužkovatele, kteří pracují s živými ptáky).

Při realizaci konkrétních kroků spolupracuje ČSO s řadou nevládních i státních organizací činných v ochraně přírody.
Jakékoli náměty a dotazy směrujte na koordinátora projektu:

Zdeněk Vermouzek
tel: 773 380 285
e-mail: volnakridlabirdlife.cz

29.10.2002
Počet názorů: 1 Přidat názor

Reakce čtenářů

Stanovisko ke změnám CITES (EXOTA o.p.s.) 08.11.2002, 14:23    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791