Zde se nacházíte: Home > Věda a výzkum
Podkategorie:

Článek: Crex č. 20, 21

Crex - zpravodaj Jihomoravské pobočky ČSO

CREX - č. 20 (září 2003)

Články:

 • Ibis hnědý (Plegadis falcinellus) a další zajímavé druhy ptáků na jižní Moravě po povodních v roce 2002 (P.Berka, V.Vyhnálek, J.Goldman, J.Chytil & D.Horal)
 • Hnízdění orla mořského (Haliaeetus albicilla) na jižní Moravě v letech 1984 - 2002 a příčiny jeho hnízdních neúspěchů.(P.Horák)
 • Prokázané hnízdění chřástala malého (Porzana parva) na Lednických rybnících (P.Macháček & J.Chytil)
 • Další nové hnízdiště racka bělohlavého (Larus cachinnans) v České republice (J.Zaňát)
 • Hnízdění výra velkého (Bubo bubo) v nížinných lužních lesích v SV Rakousku (T.Zuna-Kratky)
 • Prokázaná hnízdění bukače velkého (Botaurus stellaris) v okresech Třebíč a Žďár nad Sázavou v jihovýchodní části Českomoravské vysočiny (I.Kunstmüller)
 • Kooperatívne rozmnožovanie u vtákov s prihliadnutím na špecifiká hniezdnej bionómie včelárika zlatého (Merops apiaster) (R.Václav)
 • Pomocníci v kolonii vlhy pestré (Merops apiaster) (P.Štěpánek)
 • Kopřivka obecná (Anas strepera) na Náměšťských rybnících (V.Fiala)
 • Jeřáb popelavý (Grus grus) na Náměšťských rybnících (V.Fiala)
 • Předběžné výsledky mapování lelka lesního (Caprimulgus europaeus) v borové Doubravě na Hodonínsku (G.Čamlík)
 • Hnízdní rozšíření ťuhýka šedého (Lanius excubitor) v centrální části Českomoravské vysočiny (I.Kunstmüller)
 • Sova pálená (Tyto alba) se vrací na Břeclavsko (F.Krause)
 • Další možné hnízdění vodouše kropenatého (Tringa ochropus) na Soutoku v roce 2002 (D.Horal, V.Mrlík, P.Horák & P.Čmelík)
 • Pozdní hnízdění motáka pochopa (Circus aeruginosus) na střední Moravě (J.Šírek)
 • Ptáci Ústředního hřbitova v Brně v jarním období (K.Hudec)
 • Výsledky kroužkování malé populace rákosníka obecného (Acrocephalus scirpaceus) (J.Slechan)
 • Průtah slavíka tmavého (Luscinia luscinia) na jižním okraji Brna (J.Slechan)
 • Lejsek malý (Ficedula parva) v údolí řeky Oslavy (V.Mrlík)
 • Zimující strnadi luční (Miliaria calandra) (J.Sychra)
 • Žluna šedá (Picus canus) - skálolezec (J.Chytil)
 • Poznámka k zajímavému způsobu vyhledávání potravy žlunou zelenou (Picus viridis) (J.Šírek)
 • Méně obvyklý způsob získávání potravy u ořešníka kropenatého (Nucifraga caryocatactes) (D.Horal & P.Vrlík)

Pták Jihomoravské pobočky ČSO roku 2003-2004:

 • Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus): Pták Jihomoravské pobočky ČSO roku 2003 a 2004. Výzva ke spolupráci (O.Sychra & M.Čapek, Jr.)
 • Určování strakapouda jižního (Dendrocopos syriacus) v terénu (M.Čapek, Jr. & O.Sychra)

Recenze

Celkový rozsah je 140 stran textu a 6 stran barevné fotografické přílohy.


CREX - č. 21 (září 2003) - zvláštní číslo věnované ptákům Karpat

Články:

 • Úvodem (T.Růžička)
 • Karpaty a jejich význam pro ptáky (T.Růžička)
 • Ptáci CHKO Bílé Karpaty - stručné shrnutí dosavadních poznatků (D.Horal & B.Jagoš)
 • Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) v Bílých Karpatech - současný stav znalostí o rozšíření tohoto druhu (D.Horal & B.Jagoš)
 • Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) v Západních Beskydech a Javorníkách (K.Pavelka)
 • Kos horský (Turdus torquatus) v Bílých Karpatech - současný stav znalostí o rozšíření tohoto druhu (D.Horal, B.Jagoš & V.Mrlík)
 • Orli rodu Aquila a orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus) v Bílých Karpatech (D.Horal, V.Mrlík & B.Jagoš)
 • Projekt "Monitoring a menežment populácie orla skalného (Aquila chrysaetos) na Slovensku 1994-2001" (J.Zuskin, M.Zuskinová & J.Korňan)
 • Strážení hnízd orla královského (Aquila heliaca) na Slovensku pomocí průmyslové kamery (B.Landsfeld, J.Pavelka & P.Michl)
 • Ochrana hnízd dravců před vybíráním (V.Mrlík & J.Pavelka)
 • Poznámky k historickému hnízdění orla křiklavého (Aquila pomarina) v Hostýnských vrších (V.Mrlík)
 • Raroh velký (Falco cherrug) na území chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty (P.Horák)
 • Zimování zedníčka skalního (Tichodroma muraria) na Pavlovských vrších (J.Chytil)
 • Murárik červenokrídly (Tichodroma muraria) vo svetle poznatkov na prahu tretieho tisícročia v Západných Karpatoch (M.Saniga)
 • Tetrov hlucháň (Tetrao urogallus) - ohrozený vtáčí druh Západných Karpát (M.Saniga)
 • Jeřábek lesní (Bonasa bonasia) ve vrcholových částech Moravskoslezských Beskyd (V.Mrlík & M.Čapek, jr.)
 • Zaujímavá teritorialita jariabkov hôrnych (Bonasa bonasia) v CHKO-BR Poľana (J.Bučko
 • Skaliar pestrý (Monticola saxatilis) - vzácny operenec Západných Karpát (M.Saniga)
 • Vymizení skalníka zpěvného (Monticola saxatilis) (V.Mrlík)
 • Vrabec skalní (Petronia petronia [Linnaeus, 1766]) v Ukrajinských Karpatech (B.Hodovanets)

Celkový rozsah je 135 stran textu a 4 strany barevné fotografické přílohy.

28.09.2003
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů  © Česká společnost ornitologická 2002-2017
  Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791