Článek: Nebezpečné technické nástrahy pro sovy a další druhy ptáků III.
Ostatní příčiny

V jednotlivých případech se mohou sovy zachytit drápy v různých konstrukcích stěn a krovů. Takto jsme zaznamenali v okrese Znojmo v roce 2000 sovu pálenou zachycenou drápy v sítu chladiče kombajnu, která se nemohla vyprostit a následně uhynula.

Další případ jsme zaznamenali v okrese Prostějov v roce 1998, kdy sova pálená byla zachycena drápy mezi stěnou objektu a střešní konstrukcí. V roce 2002 byla nalezena uhynulá sova pálená v okrese Vyškov zamotaná do provazů v objektu zemědělské haly. V roce 2002 nalezel KRAUSE & OPLUŠTIL (in litt.) na Břeclavsku uhynulou sovu pálenou uvízlou nohou ve škvíře dovřených dveří půdy kravína.

Jisté nebezpečí pro sovy může představovat také jejich uvěznění v sezónně využívaných objektech. Úhyny po uzavření objektů jsou však spíše známy z prostorů sakrálních objektů. Např. v okrese Olomouc jsem našel uzavřenou kostelní věž s mumifikovanou samicí sovy pálené a vysušenými vejci. Podobný případ uvádí DIVIŠ (in litt.) z okresu Náchod, kde v roce 1992 nalezl v uzavřené kostelní věži 4 mumifikovaná mláďata a 3 vejce sovy pálené (těchto případů však bude evidentně více).

Další případ úhynů sov ze Slovenska v budově sila popisuje SÁROSSY (2002). Sovy se do dostávaly do pětiposchoďového sila jediným otvorem v jeho spodní části a posléze již pravděpodobně nebyly schopné najít cestu zpět. Při kontrole pak bylo v nejvyšším poschodí budovy nalezeno 7 uhynulých sov pálených (evidentně se jednalo o staré ptáky a nikoli o mláďata - SÁROSSY in litt.). Tato past byla posléze zabezpečena instalací hnízdní budky k přístupovému otvoru do budovy.

Nebezpečí představují pro sovy také elektrické dráty, do kterých sovy naráží, dochází případně ke zkratu a sovy hynou. Takovýto případ úhynu puštíka obecného popisuje MÜHLSTEIN (1963). Další případy úhynu sovy pálené nárazem do drátů z let 2000-2002 jsou známy ze zprávy Kroužkovací stanice: 2 případy z Novojičínska uvádí KAŠINSKÝ, 1 případ ze Znojemska REITER, 1 případ z Chomutovska ŽÁK a 1 případ ze Svitavska REJMAN. O úhynech sovy pálené následkem výboje elektrického proudu na hnízdišti ve zděných trafostanicích z Plzeňska se zmiňuje HRUŠKA (in litt.). Dvě uhynulé sovy pod sloupy 22 KV z roku 2000 z Plzeňska uvádí HRUŠKA a 1 sovu pálenou z Hodonínska HORAL & JAGOŠ (in litt.).

Dochází k zabití ptáků také nárazem do oken či prosklených ploch, dále jsou mi známy 2 případy ulovení sovy pálené psem (jednalo se o nevzletná mláďata).

LITERATURA
MÜHLSTEIN, L. 1963: Zelená a modrá setkání. - Krajské nakladatelství, České Budějovice.
SÁROSSY, M. Plamienka 2002 výsledky monitoringu a ochrany plamienky driemavej v roku 2002. - Vtáčie správy, 2 (9): 6-8.

Karel Poprach

24.09.2003, 17:55:00
Počet názorů: 1 Přidat názor

Reakce čtenářů

Sovy v komínech (Jan Pavelka) 12.10.2003, 03:25    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791