Zde se nacházíte: Home > ČSO/Birdlife > Tiskové zprávy ČSO
Podkategorie:

Článek: Pachateli se podařilo zastrašit svědka

Myslivec z východních Čech zastřelil před zraky svého souseda jestřába. Později se úspěšně pokusil zastrašit tohoto korunního svědka násilím. Tzv. "ptačí kriminalita", tedy kriminalita páchaná na ptácích, u nás nejenom stoupá, ale začíná se dotýkat přímo lidí.

Česká inspekce životního prostředí zahájila řízení s myslivcem, který před zraky svého souseda zastřelil jestřába. Inspekce udělila pokutu za zabití ohroženého druhu živočicha a případ předala státnímu zastupitelství s podezřením z trestného činu pytláctví. Když se pachatel o tomto novém řízení dověděl, napadl jediného, a tedy korunního, svědka s nožem a vyhrožoval, že mu zapálí chalupu. Bohužel se mu jej podařilo zastrašit natolik, že svědek již s případem nechce mít nic společného a pachatel tak zůstane s největší pravděpodobností nepotrestán.
Tento případ ilustruje skutečnost, že ochrana dravých ptáků před pronásledovateli tzv. "škodné" je u nás stále spíše cárem papíru a přáním nemnoha ochránců přírody, než běžně zavedenou praxí. Ze strany státních orgánů není problematice věnována dostatečná pozornost, zejména policisté mají někdy snahu situaci zlehčovat. I trestní oznámení podané ČIŽP bylo poprvé překvalifikováno na přestupek, teprve napodruhé jej státní zastupitelství přijalo.
Jak ale ukazuje tento případ, "ptačí kriminalita" je kriminalita jako jakákoli jiná, včetně všech neblahých průvodních jevů. Navíc jde o činnost, která může skutečně vážně ovlivnit početnost druhů. "Na základě několikaletého sledování odhadujeme, že na území ČR je ročně zabito několik desítek až první stovky jestřábů, přičemž hnízdí u nás již jen 1800 – 2500 párů. Jaký je přesný podíl ilegálního pronásledování na dlouhodobě klesající početnosti tohoto druhu není přesně známo, lze ale předpokládat, že není zanedbatelný," říká Zdeněk Vermouzek z České společnosti ornitologické. "Skutečnost je o to horší, že stát není schopen zajistit ochranu ani pro ptáky, ani pro případného svědka trestného činu. Řadu lidí to pak odradí od toho, aby podobné případy vůbec nahlásili, čímž vzniká dojem relativně malého rozsahu této trestné činnosti".
Ilegální pronásledování se u nás týká všech druhů dravců, od nejběžnějších kání po kriticky ohroženého orla mořského. Během posledních 5 let byly prokazatelně zastřeleni minimálně 3 tito majestátní ptáci, poslední letos v květnu (viz zpráva ČTK).
Česká společnost ornitologická s politováním konstatuje, že pojetí ochrany přírody je u řady myslivců stále značně pokroucené. Člověk se místo pokorného pozorovatele pasuje na vládce přírody, což je ve většině případů nepřijatelné.

Jestřáb obecný (Accipiter gentilis) je středně velký dravec lovící drobné a středně velké ptáky a savce. Je poměrně učenlivý, rychle si zvyká na pravidelné využívání snadné kořisti, jakou jsou například vypouštění bažanti z umělých odchovů, kteří nemají vyvinuté přirozené ochranné reflexy. Příležitostně se může přiživit i na domácí drůbeži. Proto je řadou myslivců a chovatelů pronásledován, často i za použití zakázaných loveckých pomůcek, jako jsou např. jestřábí koše nebo železa. Současná hnízdní populace v ČR je odhadována na 1800 – 2500 párů, vykazuje dlouhodobě klesající trend, stejně jako v řadě dalších států Evropy.

10.08.2003
Počet názorů: 2 Přidat názor

Reakce čtenářů

Likvidace dravců (Jan Pavelka) 18.08.2003, 10:06

jestřábí koše (Zdeněk Vermouzek) 18.08.2003, 10:26    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791