Zde se nacházíte: Home > Věda a výzkum
Podkategorie:

Článek: Panurus 12 (2002)

Regionální ornitologický sborník Východočeské pobočky ČSO vychází 1x ročně a jsou v něm publikovány články o ptácích nejen z regionu východních Čech. Poslední číslo vyšlo ke konci loňského roku v rozsahu 115 stran (v četně černobílých a barevných fotografických příloh).Obsah:

»Vranova S.: Výsledky sledování hnízdění kavky obecné (Corvus monedula) v Pardubicích

»Bartoš J.: Ptactvo Nového rybníka u Žamberka a jeho okolí

»Vranova S.: Mezidruhové vztahy kavky obecné (Corvus monedula)

»Prskavec K.: Pokles hnízdní denzity pěnkavy obecné (Fringilla coelebs) a zvonohlíka zahradního (Serinus serinus) v produkčních výsadbách jabloni

»Schropfer L.: Avifauna malého hřbitova u Holyšova (jihozápadní Cechy) v roce 2002

»Šoltys V.: Zajímavé případy hnízdění rehka domácího (Phoenicurus ochruros) a jiřičky obecné (Delichon urbica) uvnitř lidské stavby

»Petera V.: Hnízdění motáka lužního (Circus pygargus) na Královéhradecku

»Česák J.: Výskyt a hnízdění výra velkého (Bubo bubo) na Kunětické hoře u Pardubic

»Mach J.: Výskyt rybáka bahenního (Chlidonias hybridus) ve Svitavách v roce 2001

»Volf V.: K výskytu bernešky bělolící (Branta leucopsis) na rybníku Drňák u Dobrušky

»Mach J.: Zimní výskyt bukače velkého (Botaurus stellaris) ve Svitavách

»Janoušek M., Urbánek L.: Pozorování kormoránů malých (Phalacrocorax pygmeus) v NP Hortobagy (Maďarsko)

»Bělka T., Lemberk V. (eds.): Ornitologická pozorování

»Černý M.: Zdenek Kluz na Ptačím ostrově v roce 1944

»Rauscherová L.: Vesele vzpomínání k nedožitým devadesátinám dr. Františka Obhlídala


Tomáš Bělka


21.04.2003
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791