Zde se nacházíte: Home > Věda a výzkum
Podkategorie:

Článek: Crex č. 15, 16

Crex - zpravodaj Jihomoravské pobočky ČSO

CREX – č. 16 (prosinec 2000)


Články:
»Pokus o hnízdění a pozdní výskyt volavky stříbřité (Egretta garzetta) na jižní Moravě (P.Macháček & J.Chytil)
»Shrnutí výsledků mapování hnízdišť vlhy pestré (Merops apiaster) na jižní Moravě v letech 1990-1999 (K.Šimeček)
»Orli mořští (Haliaeetus albicilla) na jižní Moravě v období zimy 1998/99 (V.Mrlík)
»Ještě k potravě káně lesní (Buteo buteo) (P.Horák & H.Matušík)
»Čáp černý (Ciconia nigra) na Břeclavsku - historie a současnost (P.Horák)
»Čáp bílý (Ciconia ciconia) na Blanensku a Brněnsku v letech 1990-2000 (I.Hertl)
»Potravní ekologie a skladba potravy výra velkého (Bubo bubo) na hnízdištích Českomoravské vysočiny (I.Kunstmüller)
»Poznámka k potravě výra velkého (Bubo bubo) v Jihlavských vrších (D.Horal & P.Odehnalová)
»Sovy na Břeclavsku v roce 2000 (F.Krause)
»Výskyt motáka stepního (Circus macrourus) v průběhu pohnízdní migrace na okrese Uherské Hradiště v r. 2000 (P.Pavelčík)
»Výskyt leucistního chocholouše obecného (Galerida cristata) v Hodoníně (J.Bobčík)
»Početné nocování konipasů lučních (Motacilla flava) na jižní Moravě (J.Chytil)
»Další pozorování rybáka černozobého (Gelochelidon nilotica) na jižní Moravě (M.Janoušek, F.Jetmar, J.Mach)
»Úspěšné hnízdění neobvykle vybarvené samice motáka pochopa (Circus aeruginosus) (J.Slechan)
»Neobvykle brzké jarní přílety některých druhů pěvců na jižní Moravu v roce 2000 (D.Hořák, P.Klvaňa, P.Procházka)

Kavka obecná – pták roku 2001:
»Vysoká mortalita mláďat kavky obecné (Corvus monedula) a její možné příčiny (K.Zvářal)
»Kavka obecná (Corvus monedula) – předběžné výsledky inventarizace hnízdišť na jižní Moravě v roce 2000, a poznámky k jejímu historickému rozšíření (D.Horal, J.Vačkař & J.Čejka)
»Situace kavky obecné (Corvus monedula) v České republice, v okolních státech a v Evropě – stručný výtah z literatury (D.Horal)
»Různé zajímavosti z biologie kavky obecné (Corvus monedula) v okolí Oslavan podle deníků Václava ČAPKA z let 1885 – 1925 (J.Vačkař)

Ochrana ptáků:
»Tragédie na hnízdě orla královského (Aquila heliaca) (P.Horák)
»Hnízdění raroha velkého (Falco cherrug) ve stromové dutině (P.Horák)
»Zajímavý nález hnízda poštolky obecné (Falco tinnunculus) (P.Horák)
»Omezení lovu husí a dalších druhů vodních ptáků na okrese Brno – venkov (P.Svoboda, D.Horal)

Mapování ptáků:
»Výzva ke sčítání hnízdících chocholoušů obecných (Galerida cristata) (K.Šimeček)
»Třetí mapování hnízdního rozšíření ptáků v ČR – výzva ke spolupráci

Zajímavosti ze zahraničí (K.Šimeček)

Ze života pobočky:
»Akce „Sýc“ pojedenácté (CHKO Žďárské vrchy, 15. - 16. dubna 2000) (J.Čejka)
»S JMP ČSO do PP Svratecká hornatina (T.Skříček)
»Jarní terénní ornitologická sešlost JMP ČSO – Bílé Karpaty 19.-21.5.2000 (D.Horal)
CREX – č. 15 (srpen 2000)


Články:
»Žije v Národním parku Podyjí strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos)? (předběžné sdělení) (D.Horal)
»Určování požerků strakapouda bělohřbetého (Dendrocopos leucotos) jako pomůcka k nalezení tohoto druhu (T.Zuna-Kratky)
»Hnízdní biologie ťuhýka šedého (Lanius excubitor) na pravidelné hnízdní lokalitě Rounek, okres Jihlava (I.Kunstmüller)
»Návrat hnízdících konipasů lučních (Motacilla flava) a lindušek lučních (Anthus pratensis) do nivy u Hodonína (S.Svoboda)
»Hnízdění vlhy pestré (Merops apiaster) na jižní Moravě v roce 1999 (K.Šimeček)
»Pozorování špačka obecného (Sturnus vulgaris) a jeho potravní možnosti v dnešní krajině od 50. let (O.Šlapanský)
»Zajímavé hnízdění sojky obecné (Garrulus glandarius) v budce (J.Bartl)
»Hnízdní kolonie jiřičky obecné (Delichon urbica) v Alexovicích (V.Kubíček)
»Šoupálci (Certhia sp.) v lužních lesích na Břeclavsku (J.Slechan, F.Krause)
»Sovy na Břeclavsku v roce 1999 (F.Krause)
»Kormorán malý (Phalacrocorax pygmeus) po letech na jižní Moravě? (M.Craig, D.Horal)
»Avifauna štěrkoven u Ostrožské Nové Vsi v okrese Uherské Hradiště (D.Hořák, P.Klvaňa)
»Podzimní průtah bahňáků (Charadriiformes) na Náměšťských rybnících v roce 1999 (J.Sychra, O.Sychra)
»Poznámka k potravní ekologii vodouše kropenatého (Tringa ochropus) (J.Sychra, O.Sychra)
»Neobvyklé způsoby získávání potravy u brhlíka lesního (Sitta europaea) (L.Schröpfer)
»Moták pochop (Circus aeruginosus) se živí na mršině káně lesní (Buteo buteo) (L.Schröpfer)
»Lovecké chování strakapouda velkého (Dendrocopos major) (K.Zvářal)
»Za hranicemi teritoria puštíka obecného (Strix aluco) (K.Zvářal)
»Vztah mezi poštolkou obecnou (Falco tinnunculus) a kalousem ušatým (Asio otus) - náhodná tolerance nebo vědomá symbióza? (K.Zvářal)
»Kos černý (Turdus merula) - potravní specialista na chrousty (K.Šimeček)
»Atypické zimování kosa černého (Turdus merula) ve Bzenci (K.Šimeček)
»Zimování hvízdáků (Anas penelope) na Dyji v Břeclavi (Z.Hubálek)
»Albín strakapouda prostředního (Dendrocopos medius) (O.Sychra, J.Sychra)
»Parazitičtí roztoči u sýkořice vousaté (Panurus biarmicus) (J.Chytil)

Mapování ptáků:
»Sčítání hnízdících kavek obecných (Corvus monedula) na jižní Moravě v roce 2000 (výzva ke spolupráci)

Ochrana ptáků:
»Přihlas se na strážní akci „AQUILA“ (J.Pavelka)

Zajímavosti ze zahraničí (V.Prášek)
»Ptáci na Islandu (F.Krause)
10.04.2003
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791