Zde se nacházíte: Home > Věda a výzkum
Podkategorie:

Článek: Crex č. 13, 14

Crex - zpravodaj Jihomoravské pobočky ČSO

CREX – č. 14 (listopad 1999)


Články:
»Určování věku u orla mořského (Haliaeetus albicilla) (V.Mrlík)
»Orli mořští (Haliaeetus albicilla) na jižní Moravě v období zimy 1997/98 (V.Mrlík)
»Potrava a reprodukce puštíka obecného (Strix aluco) na Zlínsku (K.Zvářal)
»Populace husy velké (Anser anser) hnízdící na na stromech vyhynula (P.Horák)
»Hnízdění racků bělohlavých (Larus cachinnans) na Věstonické nádrži vodního díla Nové Mlýny (J.Chytil, P.Macháček)
»Hnízdní výskyt kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) v předhůří
»Žďárských vrchů na Českomoravské vrchovině (P.Eleder)
»Koliha velká (Numenius arquata) na jižní Moravě v roce 1999: po čtyřech letech opět úspěšné vyhnízdění (D.Horal, B.Jagoš, K.Šimeček)
»Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) v podhůří Bílých Karpat (B.Jagoš, D.Horal)
»Pozdní výskyty brkoslava severního (Bombycilla garrulus) a jeho epigamní chování (P.Horák)
»Hnízdění konipasa bílého (Motacilla alba) ve smrku pichlavém (Picea pungens) (J.Čejka)
»Hnízdění budníčka většího (Phylloscopus trochilus) na stěně domu v porostu loubince pětilistého (Parthenocissus quinquefolia) (M.Fiala)
»Nová mokřadní lokalita (Z.Vermouzek)
»Neobvykle pozdní setrvání hus polních (Anser fabalis) na jižní Moravě na jaře 1999 (K.Šimeček, D.Horal)
»Vyskytuje se u nás ťuhýk šedý jihoruský (Lanius excubitor homeyeri)? (D.Horal)


Mapování ptáků:
»Výsledky mapování hnízdního rozšíření vybraných druhů ptáků v Jihomoravském regionu v roce 1998 (s dodatky 1995 - 1997) (sestavili P.Čmelík, D.Horal)


Ochrana ptáků:
»Omezení lovu husí a kachen na okrese Břeclav (V.Vyhnálek, J.Chytil, P.Macháček, D.Horal)
»Ochrana sov pálených (Tyto alba) a sýčků obecných (Athene noctua) v Nizozemsku (F.Krause)
»Ochrana sov pálených (Tyto alba) a sýčků obecných (Athene noctua) v Německu (F.Krause)


Ze života pobočky:
»Prudká akce 1999 (T.Skříček)


Různé:
»Tábor pro budoucí ornitology - Pálava 2000 (J.Chytil)
»Ornitologická pozorování (sestavil D.Horal)
CREX – č. 13 (březen 1999, dotisk 2003)


Články:
»Strnad zahradní (Emberiza hortulana) na jižní Moravě (J.Zaňát, K.Šimeček)
»Smíšené hnízdění racka černohlavého (Larus melanocephalus) a racka chechtavého (Larus ridibundus) na jižní Moravě v roce 1997 (D.Horal)
»Hnízdění vlhy pestré (Merops apiaster) na jižní Moravě v roce 1998 (K.Šimeček)
»Hromadné nocování divokých husí (Anser sp.) na dolní Moravě (D.Horal, V.Gahura)
»Husa malá (Anser erythropus) na Dyji v Břeclavi (Z.Hubálek)
»Hnízdění motáka pilicha (Circus cyaneus) na Třebíčsku (A.Ruxová)
»Přišel už čas sokolů? (P.Pavelčík)
»Nálezy žlabatek (Cynipidae) v potravě strakapouda velkého (Dendrocopos major) v lužních lesích dolního Podyjí a Pomoraví (D.Horal)
»Hnízdní výskyt kolihy velké (Numenius arquata) na jižní Moravě v roce 1998 (B.Jagoš, D.Horal)
»Zimování některých druhů ptáků v polesí Bučín (J.Vačkař)
»Budníček větší (Phylloscopus trochilus) lovil potravu na vodní hladině rybníka (I.Kunstmüller)
»Krkavec velký (Corvus corax) vybíral hnízda čejky chocholaté (Vanellus vanellus) (I.Kunstmüller)
»Hnízdění bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra) na suchém úhoru (J.Vačkař)
»Úplně bílý konipas bílý (Motacilla alba) v Polsku (I.Literák, J.Klimeš, M.Literáková)
»Albíni kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) na jižní Moravě v zimě 1997/98 (D.Horal)
»Neobvyklá jarní pozorování morčáka velkého (Mergus merganser) na Svitavě (J.Sychra, O.Sychra)

»Ornitologická pozorování (sestavil D.Horal)

28.09.2003
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791