Zde se nacházíte: Home > Věda a výzkum
Podkategorie:

Článek: Crex č. 18, 19

Crex - zpravodaj Jihomoravské pobočky ČSO

CREX – č. 19 (listopad 2002)

Články:
»Hnízdění pisil čáponohých (Himantopus himantopus) u Mutěnických rybníků na Hodonínsku v roce 2001 (J.Zaňát)
»Hnízdění hohola severního (Bucephala clangula) na Třebíčsku (D.Horal /ed./)
»K výskytu husy malé (Anser erythropus) na jižní Moravě (D.Horal)
»Hnízdění husy velké (Anser anser) v okrese Znojmo (J.Klejdus)
»Hnízdění husy velké (Anser anser) na Očově v roce 2000 (G.Čamlík)
»Zpráva o stavu šplhavců (Piciformes) v Brně (O.Sychra)
»Kormorán malý (Phalacrocorax pygmeus) po letech na jižní Moravě! (V.Prášek)
»K výskytu a tahu ústřičníka velkého (Haematopus ostralegus) na Moravě (L.Doupal)
»Opakovaný výskyt lyskonoha úzkozobého (Phalaropus lobatus) na mokřadu u Bzence (K.Šimeček, G.Čamlík & P.Štěpánek)
»Pozorování vodouše tmavého (Tringa erythropus) při sběru a konzumaci ryb (P.Štěpánek)
»Hnízdění kalouse ušatého (Asio otus) na zemi (J.Čejka)
»Zajímavé hnízdění puštíka obecného (Strix aluco) (D.Rossi)
»Hnízdění motáka pochopa (Circus aeruginosus) na Znojemsku (J.Klejdus)
»Velikostně abnormální vejce motáka pochopa (Circus aeruginosus) v netypicky umístěném hnízdě (V.Mrlík)
»Nové hnízdiště volavek popelavých (Ardea cinerea) na Znojemsku (J.Klejdus)
»Pozorování leucisticky zbarvené červenky obecné (Erithacus rubecula) (O.Sychra & J.Sychra)
»Setkání v ptačím kraji (F.Krause)

Nové poznatky o hnízdním rozšíření sýce rousného (Aegolius funereus):

Úvod (red.):
»Moje zkušenosti s hnízděním sýce rousného (Aegolius funereus) na Vyškovsku (J.Bartl)
»Hnízdění sýce rousného (Aegolius funereus) na Třebíčsku (J.Chobot & M.Chobot)
»Sýc rousný (Aegolius funereus) ve Svratecké hornatině a na Tišnovsku (T.Skříček & D.Rossi)
»Výskyt a hnízdění sýce rousného (Aegolius funereus) v Jihlavských vrších a v centrální části Českomoravské vysočiny (I.Kunstmüller)
»Sýc rousný (Aegolius funereus) v severovýchodním okolí Brna (T.Růžička & V.Mrlík)
»Poznatky o výskytu sýce rousného (Aegolius funereus) v Moravském krasu v letech 1998-2002 (L.Dvořák, Z.Vermouzek & J.Dvořáková)
»Sýc rousný (Aegolius funereus) na východní Moravě (K.Zvářal)
»Pôtik kapcavý (Aegolius funereus) na Borskej nížine (západné Slovensko) (A.Kürthy)

Ochrana ptáků:
»K úbytku a ochraně hrdličky zahradní (Streptopelia decaocto) (D.Horal & P.Svoboda)
»Novinky týkající se omezení lovu vodních ptáků na Břeclavsku (D.Horal)

Různé:
»O rozdílu mezi terénním a domácím ornitologem, o skládací židli a jednom životním výročí (T.Skříček)
CREX – č. 18 (březen 2002)


Články:
»Hnízdění luňáka hnědého (Milvus migrans) a luňáka červeného (Milvus milvus) na jižní Moravě v letech 1991 – 2000 (P.Horák)
»Časný přílet luňáka hnědého (Milvus migrans) na jižní Moravu (P.Horák & D.Horal)
»Pozorování supa hnědého (Aegypius monachus) v podhůří Bílých Karpat v roce 2001 (J.Pavelka)
»Výskyty chřástala nejmenšího (Porzana pusilla) na jižní Moravě v letech 2000 a 2001 (D.Horal)
»První pozorování kačky strakaté (Histrionicus histrionicus) v České republice (D.Horal)
»Hnízdí v oblasti dolního Pomoraví a Podyjí vodouš kropenatý (Tringa ochropus) ? (D.Horal & P.Horák)
»Slavík tmavý (Luscinia luscinia) v oboře Soutok (D.Horal & P.Horák)
»Další výskyt kormorána malého (Phalacrocorax pygmeus) na jižní Moravě (J.Zaňát, K.Šimeček & P.Čmelík)
»Hnízdění strakapouda bělohřbetého (Dendrocopos leucotos) v Chřibech (M.Hrouzek)
»Další pozorování albína strakapouda prostředního (Dendrocopos medius) (Z.Hubálek)
»Orel královský (Aquila heliaca) olupující ve vzduchu luňáka červeného (Milvus milvus) o kořist (R.Probst)
»Jihomoravská populace orlů mořských (Haliaeetus albicilla) v zimě 1999 / 2000 (V.Mrlík)
»K inváziám a potrave chochláča severského (Bombycilla garrulus) na strednom Slovensku (A.Krištín)
»K poznaniu potravy murárika červenokrídleho (Tichodroma muraria) v zimnom období (A.Krištín, J.Chytil & D.Horal)
»Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) v oblasti Náměšťských rybníků a postupný pokles jejího stavu (V.Fiala)

Kavka obecná – pták roku 2001:
»Kavka obecná (Corvus monedula) – výsledky inventarizace hnízdišť na jižní a střední Moravě v roce 2001, a doplňky k jejímu historickému rozšíření (D.Horal, J.Čejka, J.Vačkař & J.Šírek)
»Hnízdění kavky obecné (Corvus monedula) v Polné a okolí (B.Hladík)

Ochrana ptáků:
»Černovická terasa (J.Sychra)
»Musíme střílet sluky lesní (Scolopax rusticola) ? (D.Horal)
»Příběh jednoho čapího vejce (P.Horák)
»Mohou být architektonické nástrahy příčinou kritického úbytku sýčka obecného (Athene noctua) ? (K.Zvářal)
»Ptačí masakr v Maďarsku (připravil D.Horal)
»Dravci a sovy v polích na Břeclavsku v roce 2001 (F.Krause)
»17. celoněmecké setkání pracovní skupiny „Sovy“ v Ludwigsburgu (Baden – Württemberg) ve dnech 14.-16.9.2001 (F.Krause)
»Obojživelníci (Amphibia) v budkách (F.Krause)

Výzva ke spolupráci:
»Pozorování ptáků v tuhé zimě 2001/2002
10.04.2003
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791