Zde se nacházíte: Home > Věda a výzkum
Podkategorie:

Článek: Crex

Časopis Crex – Zpravodaj Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické vychází od r. 1993. Jeho předchůdcem byly Zprávy Jihomoravských mapovatelů ptáků – vyšla dvě čísla (01 – březen 1992 a 02 – duben 1993). Prvních třináct čísel neslo pouze název „Zpravodaj JMP ČSO“, od čtrnáctého čísla k němu přibyl název Crex. V dubnu 1993 vyšlo „nulté číslo“ zpravodaje, které informovalo o založení Jihomoravské pobočky ČSO dne 6. března 1993, o její plánované činnosti i o vydávání časopisu.

Editorem prvních deseti čísel (1-10) byl Josef Martiško, od čísla 11 byl editorem David Horal. Počínaje číslem 10 začaly být ke článkům připojovány anglické souhrny. Od čísla 12 je součástí každého čísla (kromě č. 18) barevná fotografická příloha. Počínaje číslem 16 jsou do textu zařazovány i perokresby. Od roku 2005, tedy č. 25 časopisu, je jeho vedoucí redaktorkou Vlasta Škorpíková. Od tohoto roku vychází Crex jednou ročně při větším počtu stran (150 - 200) a s rozsáhlejší barevnou přílohou.


Crex - Zpravodaj Jihomoravské pobočky ČSO publikuje především příspěvky týkající se avifauny jihomoravského regionu, přilehlých oblastí České republiky, Slovenska a Rakouska; faunistické zprávy o výskytu jednotlivých druhů volně žijících ptáků, poznatky o jejich biologii, ekologii a etologii; příspěvky o metodice terénních ornitologických výzkumů; fenologická pozorování; informace o činnosti pracovních skupin; výzvy ke spolupráci; informace o ornitologické literatuře; příspěvky s tématikou taxonomie a systematiky ptáků; informace o ohrožení ptactva a jeho ochraně; zprávy z exkurzí; novinky a zajímavosti ze zahraničí; zprávy osobní.

Adresa redakce a distribuce:
Jihomoravská pobočka ČSO
Lidická 25/27, 657 20 Brno
tel. 541 126 258, 775 254 220 (D. Horal)
e-mail: jmpcso@seznam.cz

Možnost objednání
Členové Jihomoravské pobočky, kteří mají zaplaceni členské příspěvky, získávají ročně zdarma jedno číslo. Zájemci si mohou objednat starší čísla počínaje číslem 12 na výše uvedené adrese redakce. Cena je 50 Kč za čísla 12 a 13 (Zpravodaj JMP ČSO) a 14-22 (Crex); počínaje číslem 23/24 je cena 80 Kč. K ceně se připočítává poštovné a balné.

Pokyny pro autory
Redakce přijímá články psané v textovém editoru MS Word. Tabulky a grafy, vložené do textu, zasílejte navíc samostatně ve formátu MS Excel. Ke každému grafu připojte i tabulku s hodnotami, z nichž byl sestavován.
Příspěvky zasílejte nejlépe elektronickou poštou na adresu šéfredaktorky (vlasta_skorpikova@volny.cz) nebo Jihomoravské pobočky ČSO. Pokud chcete příspěvek zaslat poštou, přiložte k vytištěnému textu i elektronickou verzi na disketě nebo kompaktním disku.
Obrázky do barevné přílohy můžete posílat ve formě klasické fotografie, digitální fotografie či diapozitivu. Jejich publikace bude záviset na aktuálních finančních možnostech vydavatele.
Pokud jde o formální úpravu příspěvku, držte se prosím podoby použité v posledním čísle zpravodaje. To se týká především literárních citací. Ke každému článku připojte stručný souhrn pro překlad do angličtiny. Souhrn by neměl obsahovat údaje, které se v textu příspěvku neobjevují.
Redakce si vyhrazuje právo stylistické a jazykové úpravy příspěvků.
U ornitologických pozorování uvádějte vždy datum, lokalitu, katastrální území či obec, okres, kvadrát, počty pozorovaných jedinců a jména pozorovatelů.

Redakce
Vedoucí redaktorka: Vlasta Škorpíková (vlasta_skorpikova@volny.cz)
Redakční rada: Jaromír Čejka, David Horal, Václav Prášek, Karel Šimeček a Jiří Vačkař.
Redaktor fotografické přílohy: Jaromír Čejka
Technická spolupráce: Robert Doležal, Václav Křivan
Korektury anglických souhrnů: Joe Nasr


Obsahy vyšlých čísel:
2013 - č. 33
2013 - č. 32
2012 - č. 31
2010 - č. 30
2009 - č. 29
2008 - č. 28
2007 - č. 27
2006 - č. 26
2005 - č. 25
2004 - č. 23,24
2004 - č. 22
2003 - č. 20,21
2002 - č. 18,19
2001 - č. 17
2000 - č. 15,16
1999 - č. 13,14
1998 - č. 12

20.12.2007
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791