Zde se nacházíte: Home > Akce a kampaně > Sledování příletu
Podkategorie:

Článek: 2003 - Sledování příletu kukačky obecné

Česká společnost ornitologická vyhlašuje každé jaro sledování návratu některého z ptačích poslů jara. Zvláště oblíbené bylo sledování příletu vlaštovek v letech 1994, 1996, 2001 či 2002. V letošním roce bychom rádi navázali na akci z roku 1997, kdy jsme spolu s nejširší veřejností zaznamenávali první zakukání kukačky obecné. Akce se tehdy setkala s velkou oblibou – došlo nám přes 1700 hlášení přičemž přes 20% pozorování nám přišlo od dětí. Doufáme, že letos se nám opět podaří zapojit co nejvíce lidí se zájmem o přírodu a ptáky kolem nás.

foto Oldřich MikulicaZnámé kukání kukaččího samečka je odnepaměti spojeno s příchodem jara. První kukačky se k nám z jejich zimovišť v Africe vrací v polovině dubna – vidět či slyšet kukačku před 10. dubnem je velmi výjimečné. Jedno z přísloví praví, že 15. dubna kukačka být může, 16. být musí. Největší vlna návratu kukaček je však až koncem dubna.

Na adrese naší společnosti uvítáme zprávu o prvním výskytu kukačky (první zakukání).

Hlášení by mělo obsahovat:
1. Datum a čas prvního pozorování
2. Název nejbližší obce a příslušného kraje
3. Typ prostředí (např. listnatý les, remíz v poli apod.)
4. Stručný údaj o počasí
5. Jméno, adresa a věk pozorovatele
6. Odkud se pozorovatel o akci dozvěděl (název novin, rozhlasové stanice, internet...)

Výsledky je možné nahlásit poštou na adresu Česká společnost ornitologická, Hornoměcholupská 34, Praha 10 Hostivař, 102 00, telefonem 274866700, e-mailem cso@birdlife.cz, nebo vyplnit on-line dotazník přímo na našich webových stránkách www.birdlife.cz , kde jsou k dispozici i další zajímavé informace o kukačkách. Tyto informace budeme během jara obměňovat a tak se čtenáři budou moci postupně dozvědět např. kam od nás kukačky létají či pověry a tradice spojené právě s kukačkou a jejím \"kukáním\" .

O celkovém výsledku se pozorovatelé budou moci dozvědět v našem časopise \"Ptačí svět\", který jim na podzim bezplatně zašleme.

Česká společnost ornitologická je nevládní nezisková organizace zabývající se ochranou a výzkumem ptactva. ČSO je partnerem mezinárodního sdružení nevládních organizací BirdLife International, kde zastupuje Českou republiku. Další informace je možno nalézt na internetu: www.birdlife.cz, nebo získat na adrese sekretariátu: Hornoměcholupská 34, 102 00 Praha 10, tel. a fax 274866700, e-mail cso@birdlife.cz.

Lucie Stejskalová, tajemnice ČSO
14.04.2003
Počet názorů: 2 Přidat názor

Reakce čtenářů

Můj názor (Eva14 let) 28.03.2005, 17:58

bez předmětu (Eva) 28.03.2005, 17:45    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791