Zde se nacházíte: Home > Pomoc ptákům
Podkategorie:

Článek: Napajedla a koupadla pro ptáky

Velkou a doposud trochu opomíjenou pomocí pro ptáky, a to nejenom v době hnízdění, je budování napajedel a koupadel.

Tato zařízení budujeme zejména v místech, kde chybí přirozené vodní zdroje nebo jsou z nějakého důvodu pro ptáky nepřístupná či nebezpečná, a dále v obdobích sucha, kdy vyschnou i poslední kaluže a drobné vodoteče. Pokud jsme do některých míst přilákali ptáky vyvěšováním budek či vysazováním a sestřiháváním keřů, měli bychom se rovněž zajímat, zda mají dostatek vody na pití a koupání. Absence vhodného zdroje vody může některým druhům ptáků znemožnit hnízdění na jinak vhodném místě či vést k menší hnízdní úspěšnosti. Pamatujme na to, že některé menší druhy ptáků se nevzdalují od svého hnízda dále než několik set metrů. Velkým problémem je nedostatek vod zejména ve městech. Napajedla a koupadla jsou také vhodným místem pro pozorování a fotografování ptáků, zejména druhů, které jinak žijí poměrně skrytě a nejsou běžně k vidění. K napajedlům často zaletuje i řada ptačích druhů ze širšího okolí, o jejichž přítomnosti nemáme jinak ani tušení.
Nejlepším způsobem je zpřístupnit ptákům již existující vodní zdroje. Pokud nejsou žádné k dispozici, je potřeba vybudovat umělé napajedlo.


Jednoduché ptačí napajedlo z dřevěného rámu:
pohled shora (vlevo) a průřez (vpravo)


Hlubší vody s příkrými břehy ptákům zpřístupníme tím, že na hladinu pustíme dřevěný koupací prám, který na tekoucích vodách a rybnících zakotvíme 1-2 m od břehu. Prám je ze slabší kulatiny nebo latí. Uprostřed má bazének, ve kterém se ptáci mohou koupat, a po stranách bidélka na osušení.
Nádrže s kolmými stěnami, jako jsou například sudy nebo vany na vodu, bazény apod., jsou pro ptáky velmi nebezpečné a zvláště mladí nezkušení jedinci v nich často utonou. Přebudovat nebezpečnou nádrž na užitečné napajedlo není nikterak složité, stačí, když do vody šikmo ponoříme silnější větev nebo na hladinu položíme silnější neohoblované prkénko (plovák) a dovolí-li to prostor, ještě raději prám s mělkou prohlubní uprostřed. Ptáci mohou na tyto podložky bez problémů usednout a po koupeli se na nich osušit. Pokud neprovedeme žádné z těchto opatření, je potřeba hladinu zakrýt, aby se v těchto nádržích ptáci zbytečně netopili.
Další přirozené vodní zdroje, jako jsou potůčky, příkopy, studánky, kaluže aj., zpřístupníme ptákům úpravou (zešikmením) břehu, který též můžeme zpevnit pískem nebo vydláždit kameny, popř. po okraji vybudovat mělké tůňky, v nichž se mohou ptáci koupat. Potok s kolísavým stavem vody lze na několika místech přehradit nízkou hrází, aby se v obdobích sucha alespoň někde v korytě udržela voda.
Umělá jezírka, která mohou kromě funkce napajedla sloužit i jako vhodný dekorativní doplněk skalky či jiné části zahrady, by měla mít rozměry minimálně 50x50 cm a hloubku 10-15 cm (rozměry závisí na tom jak často doplňujeme vodu). Snadný a bezpečný přístup by ptákům měly umožňovat pozvolné břehy, popř. i kameny uprostřed. Při výstavbě postupujeme tak, že vyhrabanou jámu utěsníme cca 5 cm vrstvou malty (1 díl cementu na 2 díly písku), do ještě čerstvé vyzdívky pak můžeme zasadit oblázky pro jeho přirozenější vzhled. Vodu bychom měli průběžně doplňovat a min. 1x za 10-12 dní napajedlo vypustit (nebo vodu vybrat či vymést koštětem) a vyčistit. Budujeme-li takovéto jezírko v lese, stačí když pro utěsnění použijeme místo malty jíl.
Jednoduché napajedlo můžeme také zhotovit z laťového rámu, na který volně přibijeme plastovou folii nebo lepenku a zapustíme do země či připevníme na cca 1 m vysoké kůly, aby byli ptáci lépe chráněni proti predátorům. Hloubka takovéhoto napajedla by měla být 5-10 cm. Pro snadnější přístup položíme na dno 2-3 kameny. Minimální velikost by měla být 30x30 cm, optimální cca 40x60 cm.. Pro výrobu napajedla můžeme použít i větší plastové nádoby (korýtka apod.) zapuštěné po okraj do země, vždy však musíme vyřešit snadný a bezpečný přístup ptáků k vodě.


Dřevěné prámy pro hlubší nádoby nebo jezírka:
ze silnějších prutů či kulatiny (vlevo) a z latěk (vpravo)Okolí napajedel a koupadel by nemělo být bezprostředně zarostlé vyššími rostlinami a keři, ze kterých mohou na koupající se ptáky útočit kočky a jiní predátoři. Stromy a keře by měly být ve vzdálenosti cca 8-10 m od napajedla (stromy mohou být i blíže). Ptáci se v nich mohou ukrýt před případným nebezpečím a také sem často po koupeli zaletují, aby si osušili promáčené peří. Z těchto úkrytů můžeme rovněž pozorovat život u vody.
Na zimu napajedla vypustíme, aby je mráz neponičil. V zimě ptáci nejsnáze uhasí žízeň krystalky ledu nebo sněhu. Proto jim zejména v mrazivých dnech nikdy nenabízíme vodu (ani ohřátou), mohla by je totiž svádět ke koupání a promočené peří by na nich snadno zmrzlo.


Petr Zasadil


29.05.2002
Počet názorů: 5 Přidat názor

Reakce čtenářů

Ptačí napajedla (Vlasta) 10.05.2007, 18:37

bez předmětu (Resi) 26.04.2006, 17:05

Můj názor (Eva14 let) 28.03.2005, 18:17

jednoduché napajedlo (klm) 07.08.2003, 23:04

napájedla (Natalie Bechtinová) 09.04.2003, 10:47    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791