Zde se nacházíte: Home > ČSO/Birdlife > Info pro členy
Podkategorie:

Článek: Malé členské granty ČSO na rok 2018

Malé členské granty budou pokračovat i v roce 2018. Uzávěrka žádostí je 31. prosince 2017.

Ke stažení


Vyplněnou žádost zašlete do 31. prosince 2017 na adresu vermbirdlife.cz.


Malé členské granty jsou určeny k podpoře dobrovolné individuální aktivity členů na poli výzkumu nebo ochrany ptactva. Typicky budou jejich příjemci lidé, kteří se systematicky věnují amatérské ornitologii, ale jejich aktivitu limituje nedostatek prostředků. Příjemci mohou být i profesionálové, kteří mohou žádat o podporu svých dobrovolných aktivit nad rámec pracovních povinností.

Snažíme se, abychom se všichni mohli věnovat ptákům, proto je dokumentace ke grantům omezena na minimum. Stejně stručná a věcná by měla být i žádost. V případě, že pro plánování projektu umíte používat logický rámec, můžete jím nahradit celou žádost. V tom případě stačí jen dopsat informace o žadateli a doplnit harmonogram. Pro všechny ostatní, pro které jsou logický rámec a Ganttův graf španělskou vesnicí, je připravena jednoduchá žádost. Při jejím vyplňování se snažte být co nejstručnější. Žádost budou hodnotit ornitologové, kterým není potřeba vysvětlovat obecné informace. Příkladem takové zbytečné obecné informace je, že v lesích je málo dutin. Pokud by bylo cílem projektu vyvěšení hnízdních budek, je mnohem důležitější zdůvodnit, proč zrovna ve vámi vybraném lese je potřeba vyvěšovat budky pro konkrétní vybraný druh. Žádost není slohovým cvičením. Kde to jde, uveďte potřebné informace v odrážkách.

Hodnotící komise ani nikdo jiný nebude do návrhů grantů zasahovat, škrtat některé části či krátit rozpočet. Snažte se proto navrhnout vše reálně, nezveličujte rozpočet, zvažte, zda zvládnete vše, co navrhujete. Pokud bude něco nepřiměřeně přehnané, bude celý grant vyřazen!

Projekty bude hodnotit komise ve složení Tomáš Diviš, Martin Fejfar, Jaroslav Koleček a Martin Pudil.

Pokud vám něco není jasné, přečtěte si znovu tento článek a pravidla. V případě, že opravdu nenajdete odpověď na to, co vás zajímá, kontaktujte Zdeňka Vermouzka, vermbirdlife.cz, 773 380 285.


Podpořte pokračování Malých členských grantů!

Číslo transparentního účtu: 2800277111/2010
variabilní symbol: 22
specifický symbol: členové ČSO uvedou své členské číslo

Umožněte svým darem další pokračování Malých členských grantů!

Všem dárcům srdečně děkujeme!

Zdeněk Vermouzek
13.11.2017
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791