Zde se nacházíte: Home > ČSO/Birdlife > Tiskové zprávy ČSO
Podkategorie:

Článek: Ornitologové i široká veřejnost fandí sýčkům. A jak si vlastně ohrožené sovy vedou?

Praha, 27. září 2017. Donedávna hojný sýček je dnes na pokraji vyhynutí. To, že by tato charismatická sova z české krajiny zcela vymizela, si ale nechtějí připustit ani ornitologové ani široká veřejnost. Sýččí specialisté ČSO vyvěšují sýčkům bezpečné budky, zabezpečují hnízdiště a starají se o místa, kde sovy loví potravu a při tom jim poskytují obrovskou podporu lidé, kterým osud sýčků není lhostejný. Na sýčka přispělo již 550 lidí a dosud se tak na pomoc sýčkům podařilo vybrat 530 000 Kč. Dobré zprávy přicházejí i přímo z jádrové oblasti výskytu sýčků – ze severních Čech. Letošní sezóna zde byla rekordní jak počtem zmapovaných lokalit, tak i počtem objevených sýčků a sovy se začaly objevovat i na několika nových místech.


V budkách vyvěšených sýččími specialisty ČSO letos hnízdilo osm párů sýčků a další je využívali k odpočinku a jako úkryt. Foto: Martin Šálek, ČSO


Výzva České společnosti ornitologické k pomoci vymírajícím sýčkům obecným se setkala s nečekaně velkou odezvou veřejnosti. „Množství lidí, kteří stojí o záchranu sýčka, je v rámci ekologických projektů obrovské, stejně jako celková částka, kterou se zatím podařilo vybrat. Jen za prvních 24 hodin od první květnové výzvy přispěli lidé na pomoc sýčkům přes darovací portál darujme.cz částkou 100 000 Kč. Doposud se podařilo přes stránky www.birdlife.cz/sycek vybrat více než půl milionu korun a příspěvky stále chodí. Díky těmto darům se lidé zapojují do ochrany ohrožených sov a tvoří tak vlastně s terénními pracovníky ČSO jeden velký tým,“ popisuje Lucie Hošková, fundraiserka České společnosti ornitologické. Lidé ale ornitologům vyjadřují svou podporu nejen posíláním peněz. „Přes darovací portál dostáváme také množství povzbudivých vzkazů a dokonce nabídky na pomoc v terénu, čehož si nesmírně vážíme,“ oceňuje Hošková.


Mladí sýčci čelí po opuštění budky mnohým nebezpečím – ať už predátorům nebo různým antropogenním pastem – a jen zlomek se jich dožije dospělosti. Přitom právě antropogenní (člověkem vytvořené) pasti mohou lidé sami snadno zabezpečit. Například tím, že zakryjí sud s vodou na své zahradě. Foto: Martin Šálek, ČSO


Získané prostředky budou využity na odstraňování antropogenních (člověkem vytvořených) pastí, péči o potravní teritoria a také na vytvoření hnízdních příležitostí. „Na vhodných místech vyvěšujeme speciální zabezpečené budky. V letošní sezóně je k hnízdění využilo osm párů sýčků a minimálně na čtrnácti dalších místech sovám poskytly alespoň úkryt a místo k odpočinku,“ popisuje hlavní koordinátor ochrany sýčka, Martin Šálek z ČSO. „Doposud jsme zabezpečených budek vyvěsili 52 a zhruba dalších 30 jich vyvěsíme letos na podzim, takže příští rok můžeme očekávat, že se počet hnízdění v našich budkách, kde jsou sýčci v bezpečí před kunami a dalšími predátory, ještě podstatně zvýší,“ uvádí Miroslav Bažant, další člen sýččího týmu ČSO a dodává: „Budky neumisťujeme nahodile, ale věšíme je cíleně do míst, kde se sýčci zdržují nejčastěji. Právě na takových místech je největší šance, že sovy budku osídlí“. Kromě budek bylo hnízdění sýčků zjištěno také v různých dutinách uvnitř lidských staveb – nejčastěji se jednalo o zemědělské objekty, dále o zástavbu vesnického typu a několik párů sýčků letos hnízdilo také v panelácích.


Vyvěšované budky jsou zabezpečené proti vniknutí predátorů, jako jsou například kuny. Sýččí specialisté České společnosti ornitologické (zde hlavní koordinátor ochrany sýčka Martin Šálek) je také pravidelně kontrolují. Foto: Zuzana Karlíková, ČSO


V letošním roce ornitologové zkontrolovali celkem 318 lokalit v Ústeckém a Středočeském kraji a celkem zde nalezli rekordních 63 samců sýčka na 53 lokalitách. Z toho pět lokalit bylo zcela nových a na dalších třech v minulosti již obsazených lokalitách se počet houkajících samců sýčka zvýšil. „V několika vesnicích byli k naší obrovské radosti objeveni sýččí sousedé – v těsné blízkosti měli teritoria dva nebo dokonce tři samečci – věc dříve běžná, nyní naprosto unikátní,“ popisuje Šálek.


Do záchrany charismatických sýčků obecných se zapojují jak ornitologové, tak i široká veřejnost. Foto: Tomáš Bělka, Birdphoto.cz


U hnízdících párů, kde bylo možné nahlédnout do hnízd, jsme napočítali dohromady minimálně 37 mláďat. Hned několik jsme jich pak pozorovali i po vyvedení mimo hnízdní dutinu. Zahlédnout vyvedená mláďata je ale dost obtížné a vyžaduje to i dávku štěstí. Celkový počet vyvedených mláďat bude tedy jistě mnohem větší,“ uvádí Šálek a dále upozorňuje: „Mláďata to po opuštění hnízda nemají vůbec lehké a jen malé procento se jich dožije dospělosti. Bohužel velmi často najdou smrt zcela zbytečně – na lidmi vytvořených pastech – v sudech s vodou, nádržích s melasou, ve vertikálně stojících trubkách či okapech ústících do kanálků pod zemí, které by mohl každý člověk na své zahradě snadno zabezpečit a tím chránit sýčky i další ptáky.

Kontakt pro další informace:
Martin Šálek
Česká společnost ornitologická
salekbirdlife.cz
+420 775 954 318

Poznámky:
Sýček obecný
(Athene noctua) je malá sova velikosti hrdličky. Shora je hnědošedý s velkými světlými skvrnami. Charakteristická je pro něj také velká hlava se široko od sebe posazenýma žlutýma očima. Jeho přítomnost prozrazuje pro něj typické houkání, které se dá přepsat jako „půjď“. Vyskytuje se v (polo)otevřených biotopech, v západní a střední Evropě je to především zemědělská krajina. V České republice je vázán prakticky výhradně na hospodářské budovy, které mu poskytují místa vhodná pro hnízdění a zároveň jsou v dostatečně malé vzdálenosti od pastvin, kde loví potravu – drobné obratlovce a také větší bezobratlé živočichy, které loví vyhlížením z posedu. Ztráta lovišť a tím i nedostatek potravy sýčky ovlivňuje hlavně v hnízdní době, kdy musí krmit mladé. To se pak projevuje menším počtem vyvedených mláďat. Původní dutiny ve stromech už v ČR k hnízdění prakticky nevyužívá. Sýček u nás vytvořil i několik městských populací, například v Teplicích, Ústí nad Labem nebo Chomutově. Je stálý, věrný svému hnízdišti a má relativně malé domovské okrsky.

Další informace:
www.birdlife.cz/sycek
Facebook Ochrana sýčka v ČR
Podpořit záchranu sýčka obecného je možné přes darovací portál darujme.cz.

Projekt ATHENE je založen na spolupráci Centra životního prostředí Drážďany, České společnost ornitologické, Muzea města Ústí nad Labem, p. o. a Ústavu biologie obratlovců AV ČR. Kooperační partneři se v česko-saském příhraničí věnují péči o zbytkové populace sýčka a podporují jeho další šíření pomocí monitoringu, výzkumu a konkrétních opatření na jeho ochranu. Projekt ATHENE funguje v rámci přeshraničního Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020. Tento projekt je podpořen Evropskou unií v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt spolufinancuje ČSO díky spolupráci s firmou Lafarge Cement a.s., Galerii Kodl s panem Vojtěchem Beranem a díky darům několika set jednotlivých dárců.


27.09.2017
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791