Zde se nacházíte: Home > ČSO/Birdlife > Info pro členy
Podkategorie:

Článek: Vyšel nový Červený seznam ohrožených druhů obratlovců

Červené seznamy živočichů a rostlin, popřípadě i celých společenstev a biotopů patří mezi důležité dokumenty shrnující současné poznatky o rozšíření, vývoji početnosti a především ohrožení jednotlivých popisovaných druhů či složek prostředí. Tyto seznamy vycházejí nejen v celosvětovém měřítku (pod taktovkou světového svazu ochrany přírody – IUCN), ale i regionálně – například Evropský červený seznam ptáků vyšel díky spolupráci EU a Birdlife International v roce 2015 a na jeho vzniku se podílela i Česká společnost ornitologická (ČSO). V letošním roce pak po 14 letech Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK) vydala jako zvláštní číslo (34) odborného časopisu Příroda aktualizovaný Červený seznam ohrožených druhů České republiky – obratlovci. Z ptáků zde bylo vyhodnoceno 126 druhů na území České republiky hnízdících nebo vymizelých. Z nich 11 druhů bylo zařazeno do kategorie „vymizelý pro území ČR“, 34 druhů a 1 poddruh jsou hodnoceny jako „kriticky ohrožené“, 27 druhů a 1 poddruh jako „ohrožené“, 36 jako „zranitelné“ a 15 druhů jako „téměř ohrožené“.

V rámci časopisu Příroda pak v roce 2015 vyšlo i obsáhlé speciální číslo (33) s názvem Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2008-2010. V této publikaci shrnul tým autorů pod vedením Jana Hory výsledky monitoringu ptačích oblastí, které v uvedených letech za účasti desítek terénních ornitologů koordinovala ČSO a AOPK. Vyhodnoceno je zde 51 druhů a 2 poddruhy ptáků ve 41 ptačích oblastech na území ČR. Tato publikace navazuje na výsledky z monitoringu v předchozích letech (Hora et al. 2010: Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2005-2007. AOPK ČR, 320s.).

Obě publikace budou k dostání na některých odborných setkáních (např. Zoologické dny 2018 - ČZU Praha a pravděpodobně také na nadcházející podzimní schůzi ČSO v Písku).

Jan Havlíček, AOPK ČR
14.09.2017
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791