Článek: Skončil první Volný pracovní tábor na Josefovských loukách


Velké poděkování patří všem, kteří se tábora zúčastnili a přiložili ruku k dílu, přestože práci tou dobou ztěžovaly tropické monzuny.
Více na fotografiích níže.


Rutinní sekání trávy ve vstupním areálu v podání Tomáše Edlmana.


Kupkování biomasy provádí Martin Edlman…


…a Martina Tichaiová (foto: Milan Tichai)…


…a krátce i dobrovolník z Evropské dobrovolné služby Ital Manuel Farimbelli.


Biomasu pomáhali nakládat a odvážet do kompostárny v Jaroměři Šárka Stříbrská se svým přítelem Janem Peckou.


Milan Tichai při čištění naučné stezky na zastavení č. 2 "Řeky zkrocené a nezkrocené" s dřevěným dalekohledem (foto: Martina Tichaiová).


Po předchozím zárůstu džunglí lze dalekohledem opět pozorovat místního usedlíka.


Při instalaci sloupků naučné stezky byla při couvání přehlédnuta říčka Jasenná. Honza Svěcený hodnotí situaci.


Vytáhnutí vozíku vyžadovalo vyložit veškeré kamenivo a zapřáhnout lidské síly.


Rozhodujícím pomocníkem však byla Škoda Felicia. (Foto: Šárka Stříbrská)


Nad naším počínáním nevěřícně kroužili jeřábi popelaví.


Tuto divácky atraktivní podívanou si nenechal ujít ani čáp, který zaujal VIP lóži na podložce.


Celá souprava nakonec vyvázla, kamenivo bylo opět naloženo a zastavení naučné stezky úspěšně nainstalována Pavlem Sinkoviczem.


Při průzkumu západní části parku jsme objevili novou mikropopulaci nejvzácnější rostliny Josefovských luk – česneku hranatého. Na snímku s běláskem řepkovým.


Nakonec jsme vyřízli zdířku ve dveřích vstupního domku na použité Průvodce Ptačím parkem Josefovské louky, které jsou návštěvníkům k dispozici v zásobníku letáků. Na snímku Tom Jankovec.


Dle fotografií dobrovolníků lze usuzovat, že někteří objevili i genia loci kontroverzní Pevnosti Josefov, kde se nachází správa a ubytovna ptačího parku. (Foto: Milan Tichai).


Finanční pomoc Josefovským loukám

Stále vykupujeme další pozemky a stále na ně potřebujeme finanční prostředky. Vyberte si pozemek, nebo jeho část, a zašlete příslušný obnos (nebo jakoukoli jinou částku) na transparentní účet ČSO 2800277111/2010, variabilní symbol: 77. Členy prosíme, aby jako specifický symbol uvedli své členské číslo.

Pro platbu kartou využijte prosím zabezpečeného platebního portálu Darujme.cz:

Za podporu Josefovských luk srdečně děkujeme všem současným i budoucím dárcům!


Text a foto: Břeněk Michálek (není-li uvedeno jinak)


V současné době Ptačí park Josefovské louky finančně podporují především jednotliví drobní dárci a dále Ministerstvo životního prostředí, Královéhradecký kraj, Nadace Veolia, Nadační fond Tesco a ZelenaDomacnost.com.

04.08.2017, 10:54:00
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791