Článek: Biodiverzita výpěrkovišť v Tovačově

Na Tovačovských jezerech na Olomoucku odstartoval projekt spolupráce společnosti Českomoravský štěrk, a.s., a České společnosti ornitologické. Jedná se o další z řady projektů podpořených díky nadnárodnímu partnerství skupiny HeidelbergCement a sdružení BirdLife International.

Kriticky ohrožená přeslička různobarvá (Equsetum variegatum) vyžaduje plně osluněná vlhká stanoviště. Přirozenými biotopy jsou pro ni např. slatinné louky, prameniště a vlhké písky. V ČR ji nalezneme pouze na několika posledních místech. V roce 2017 proběhl úspěšný transfer na výpěrkoviště Tovačovské štěrkovny. Foto: Kamila Botková.


Tovačovská jezera vznikla těžbou štěrkopísku během uplynulých 60 let a v současnosti se rozkládají na 380 hektarech. Štěrkopísek je dobýván především plovoucími bagry ze dna jezer. V průběhu zpracování suroviny vznikají kalová pole, tzv. výpěrkoviště, plochy, kde dochází k usazování jemnozrnných částic. Tato výpěrkoviště se dlouhodobě ukazují jako zcela výjimečná z pohledu ochrany přírody. Výpěrkoviště si oblíbily mnohé vzácné a chráněné druhy rostlin i živočichů, například kulík říční, vzácní pavouci jako slíďák břehový, svižník písčinný a svižník německý nebo samotářské včely.

Tůně vytvořené na podzim 2016 rychle osídlil vzácný čolek obecný, zelení skokani a užovka obojková. Velké množství pulců láká řadu hmyzích predátorů, např. larvy vážek a vodní brouky. Na obnažených písčitých březích žije ohrožený svižník písčinný, škvor velký a ještěrka obecná. Foto: Kamila Botková.


Společný projekt těžební společnosti a přírodovědců má za cíl podpořit a co nejlépe využít potenciál výpěrkovišť pro zvýšení biodiverzity, a to formou návrhu správné péče, pravidelného monitoringu, a také využitím netradičního postupu – obnovení holých písčitých ploch pomocí vypalování rákosin.

První fáze projektu odstartovala v dubnu 2017 a potrvá do října 2018.

Osluněná výpěrkoviště bez vegetace jsou unikátními stanovišti, která osidlují konkurenčně slabé, ale velmi vzácné druhy organismů. Foto: Kamila Botková.


Těžká technika při hloubení tůní současně narušuje písčitý povrch a tím zvětšuje plochu obnažených stanovišť. Na první pohled drastická opatření v zarůstající pískovně umožňují přežití populací vzácných organismů. Činnost techniky můžou nahradit alternativní způsoby, např. sečení rákosu nebo kontrolované vypalování. Foto: Kamila Botková.


Těší nás společná práce a jsme zvědaví na výsledky!

Kamila Botková
20.06.2017, 18:06:00
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791