Zde se nacházíte: Home > ČSO/Birdlife > Info pro členy
Podkategorie:

Článek: Malý členský grant – odchyty na Červenohorském sedle

Červenohorské sedlo je v rámci ČR mimořádně vhodným místem pro monitoring a kroužkování táhnoucích ptáků. Pravidelný monitoring podzimního tahu tam probíhá od roku 2011. Výjimečnost celého projektu umocňuje především fakt, že kromě denního tahu je s využitím výkonného 2kW reflektoru sledován i tah noční, což je i v rámci Evropy zcela výjimečná situace - podobný další a svým rozsahem obdobný projekt probíhá už jen v alpském sedle Col de Bretolet ve Švýcarsku. Celkové výdaje spojené s akcí zahrnují i nemalé náklady na elektřinu, navíc od roku 2013 poskytovatel elektrické energie změnil způsob měření a vyúčtování elektrické energie spotřebované v průběhu akce a v důsledku došlo k výraznému zvýšení nákladů, které nebyli organizátoři a účastnici akce schopni pokrýt z dosavadních zdrojů. Hrozilo tedy omezení nebo zrušení monitoringu nočního tahu. Proto se organizátoři obrátili i na ČSO s žádostí o Malý členský grant, který by pomohl úspěšně realizovat tuto nejen v Česku unikátní a jednu z nejvýznamnějších odchytových akcí.

Získaný malý členský grant na rok 2014 pomohl uhradit polovinu celkových nákladů za elektřinu za jednu sezónu a z velké části tak usnadnil její průběh.

Letos na jaře vyšlo ve Zprávách MOS (článek je volně ke stažení) obsáhlé shrnutí doposud získaných výsledků týkajících se složení tahového společenstva, tahové dynamiky a fenologie ptačí migrace na Červenohorském sedle, včetně detailních údajů pro jednotlivé druhy a srovnání s poměry na některých dalších lokalitách u nás i v Evropě, kde je ptačí migrace systematicky sledována podobnými metodami. Jde o první ucelenější publikační výstup z podobné akce u nás a vzhledem k objemu dat získávaných v průběhu projektu budou podobné výstupy, zaměřené na jednotlivé aspekty ptačí migrace přes horskou bariéru v dohledné době následovat.

Více informací o odchytech, možnosti sponzoringu nebo zapojení se do projektu naleznete na stránkách odchytů.

Pohled na reflektor rozjařující mlžnou noc, která patří k těm nejlepším pro odchyty. Foto: Ondřej Belfín.


Sluka lesní (Scolopax rusticola) je bez nadsázky vlajkovým druhem odchytů na ČHS. Do roku 2016 včetně bylo na ČHS okroužkováno neuvěřitelných 532 sluk! Díky tomu se podařilo získat také několik zpětných hlášení, které napomáhají k pochopení migrace těchto skrytě žijících ptáků. Foto: Ondřej Belfín.


Budníček pruhohlavý (Phylloscopus inornatus) jako jeden ze sibiřských druhů budníčků patří k nejčastěji odchyceným raritám na ČHS, celkem bylo kroužkováno již 11 jedinců.Přispějte na malé členské granty!

Číslo transparentního účtu: 2800277111/2010
variabilní symbol: 22
specifický symbol: členové ČSO uvedou své členské číslo

Všem dárcům srdečně děkujeme!

Za organizátory akce
Ondřej Belfín
10.06.2017
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791