Zde se nacházíte: Home > ČSO/BirdLife > Pobočky ČSO
Podkategorie:

Článek: Jak dopadlo Oderské houkání?

Ve dnech 24.–26. března 2017 uspořádal Moravský ornitologický spolek ve spolupráci se Slezskou ornitologickou společností Oderské houkání.

Diktafon určený k automatickému zjišťování výskytu sov. Foto: L. Nytra.


Akce byla zaměřena na monitoring sov a šplhavců v neobsazených čtvercích Vítkovské pahorkatiny, Oderských vrchů a částečně i Nízkého Jeseníku. Zmapovanou oblast můžeme ohraničit obcemi Melč na severu, Fulnek na východě, Odry a Potštát na jihu a Břidličná na západě. Jedná se o kvadráty 6070, 6170, 6270, 6071, 6171, 6271, 6371, 6172, 6272, 6372, 6173, 6273 a částečně také 6373. Základnou byla malebná vlaková zastávka Klokočov přeměněná na romantickou ubytovnu.

Většina oderských houkačů před zastávkou. Foto: V. Tomášek


V páteční podvečer se na základně sešlo 24 zkušených i začínajících „houkačů“, na které čekalo 35 připravených tras. Po rozdělení tras všichni vyrazili v menších či větších skupinkách do terénu. V okolí vrchu Slunečná, Oder a v údolí Odry a Budišovky mapovatelé nainstalovali diktafony. Samotní pozorovatelé se pohybovali v okolí Jakubčovic nad Odrou, v okolí Klokočova a na pravém břehu Moravice pod Vítkovem. V pokročilou noční dobu jsme se setkali na základně a den zakončili výměnou zážitků a četbou pohádek o černých čápech.

Odchycený strakapoud malý. Foto: J. Husák.


Sobotní dopoledne jsme vyplnili ukázkou odchytu ptáků, při nichž se podařilo chytit pět druhů ptáků, mimo jiné i králíčka ohnivého nebo strakapouda malého. Část účastníků dopoledne prozkoumala okolí chaty nebo se podívala na nedaleké Oderské rybníky, které byly částečně spuštěné. Okolo poledne jsme rozdělili trasy a vyrazili vstříc novým zážitkům. Několik mapovatelů se pohybovalo v okolí přehrad Kružberk a Slezská Harta, jiní pokračovali v mapování v údolí Moravice a část se vydala do severní části ptačí oblasti Libavá. Mapovatelé přidělenou trasu prošli nejdříve za světla kvůli denním ptákům s hlavním zaměřením na šplhavce. Stejnou cestou se pak vraceli po setmění se snahou zaznamenat houkající sovy. Opětovný pozdní noční návrat na základu byl zakončen sepsáním dat, posezením s kytarou a po přečtení poslední čapí pohádky nad ránem všichni usnuli hlubokým spánkem unavených mapovatelů. Během nedělního dopoledne nezbývalo než se sbalit, uklidit základnu a rozloučit se. Jen ti, kteří měli rozvěšené diktafony, museli znovu vyrazit do lesů a hájů a posbírat je.

Kontrola Oderských rybníků. Foto: J. Němečková.


Během mapovacího víkendu bylo v zájmovém území zjištěno 93 druhů ptáků, z toho pět druhů sov. Nejhojnější byl puštík obecný se zaznamenanými 25 teritorii. Znatelně nižších počtů dosahoval kalous ušatý (10 houkajících jedinců), sýc rousný (7 ex.) a kulíšek nejmenší (2 ex.). Na čtyřech lokalitách jsme zaznamenali výra, přičemž dvě lokality jsou lomy a dvě skalnaté svahy. Mimo sovy se při nočních pochůzkách podařilo zaznamenat ještě 7 sluk a jednu tikající bekasinu v nivě Odry. Ze šplhavců se mimo strakapouda velkého jeví nejhojnější datel černý (27 teritorií). Velmi pěkné počty byly u žluny šedé, kdy bylo zaznamenáno 13 teritorií, u její příbuzné žluny zelené bylo jen 5 teritorií. Za zmínku stojí pět teritorií strakapoudů malých (především v PO Libavá) a dvě strakapouda prostředního. Z dalších cílových druhů bylo objeveno 6 teritorií holuba doupňáka, či 3 ledňáčci. Během víkendu probíhal silný tah kání lesních, zaznamenali jsme ale i jiné zajímavé dravce, krahujce, jestřába, motáka pochopa i pilicha nebo orla skalního. Intenzivně táhly pěnkavy jikavci, drozdi kvíčaly i cvrčaly. Z dalších zajímavých druhů můžeme jmenovat čečetku tmavou, na rybnících u Oder seznam druhů zpestřili bahňáci (vodouš kropenatý, bahenní, jespák bojovný, kulík říční a čejka chocholatá) a malou třešničkou na dortu byly sýkořice vousaté. Zajisté velká překvapení skrývají i nahrávky na diktafonech, které ještě nejsou analyzovány. Podrobnější výsledky lze dohledat na birds.cz, výsledky z diktafonů budou přepsány až po sezóně.

Závěrem bychom rádi poděkovali České zemědělské univerzitě v Praze za finanční podporu akce, ČSOP Odry za půjčení útulné základny a Slezskému muzeu v Opavě za zapůjčení diktafonů. Velký dík patří i všem účastníkům, bez nichž by nebylo v silách zmapovat tak rozsáhlou oblast. Nezbývá, než se těšit na další ročník Houkání, který se zřejmě opět vrátí do temných beskydských vrchů a hlubokých údolí.


Pozorované druhy

bekasina otavní, brhlík lesní, budníček menší, čáp bílý, čáp černý, čečetka tmavá, čejka chocholatá, červenka obecná, čírka modrá, čírka obecná, čížek lesní, datel černý, drozd brávník, drozd cvrčala, drozd kvíčala, drozd zpěvný, holub doupňák, holub hřivnáč, hrdlička zahradní, husa běločelá, husa velká, hvízdák euroasijský, hýl obecný, jespák obecný, jestřáb lesní, jiřička obecná, káně lesní, kachna divoká, kalous ušatý, kavka obecná, konipas bílý, konipas horský, konopka obecná, kopřivka obecná, kos černý, krahujec obecný, králíček obecný, králíček ohnivý, krkavec velký, kulík říční, kulíšek nejmenší, labuť velká, ledňáček říční, lyska černá, lžičák pestrý, mlynařík dlouhoocasý, morčák velký, moták pilich, moták pochop, moudivláček lužní, orel skalní, pěnice černohlavá, pěnkava obecná, pěvuška modrá, poštolka obecná, potápka roháč, puštík obecný, racek bělohlavý (nebo jiný „velký“ racek), racek chechtavý, rehek domácí, skřivan polní, skorec vodní, sluka lesní, sojka obecná, stehlík obecný, straka obecná, strakapoud malý, strakapoud prostřední, strakapoud velký, strnad obecný, strnad rákosní, střízlík obecný, sýc rousný, sýkora babka, sýkora modřinka, sýkora lužní, sýkora parukářka, sýkora koňadra, sýkora uhelníček,sýkořice vousatá, šoupálek dlouhoprstý, vodouš bahenní, vodouš kropenatý, volavka bílá, volavka popelavá, vrabec domácí, vrabec polní, vrána šedá, výr velký, zvonek zelený, zvonohlík zahradní, žluna šedá, žluna zelená.

Kateřina Ševčíková & Daniel Křenek
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791