Zde se nacházíte: Home > Akce a kampaně
Podkategorie:

Článek: Pták roku 2017 – datel černý

V letošní kampani pták roku chceme veřejnost pozvat k vycházkám do lesa. Staňme se detektivy a pojďme pátrat po datlovi i jeho příbuzných. Pomáhat nám bude nejen znalost datlího vzhledu, velikosti či hlasů, ale i pobytové stopy, které za sebou zanechává. Volbou datla chceme poukázat na význam lesů ve střední Evropě a vyzdvihnout důležitou roli datla i dalších šplhavců v zachování zdravých druhově pestrých porostů.

Datli, stejně jako ostatní naši šplhavci kromě krutihlava, u nás zůstávají po celý rok. I v zimě se zvládnou dostat ke své hlavní potravě, mravencům. Foto: Martin Pelánek, phototrip.cz.


Datel černý dnes není na našem území bezprostředně ohrožen. Za posledních třicet let jeho početnost mírně stoupá. Je to pravděpodobně dáno větším zalesněním, vyhlášením nových chráněných území včetně lesních oblastí a změnami směrem k šetrnějšímu lesnímu hospodaření. Dnešní lesníci již mají na les ucelenější pohled než jejich předchůdci. V ideálním případě by měli respektovat všechny součásti složitého lesního ekosystému a jejich vzájemné vztahy a přibližovat i hospodářské porosty přírodě blízkému lesu, a to nejen v chráněných územích. Co pro datla a zdravý les můžeme udělat my?

  • Požadovat české dřevo s certifikací FSC (Forest Stewardship Council) www.czechfsc.cz. Pomůžeme tak zlepšit lesní hospodaření, protože takové dřevo vyrostlo v šetrně obhospodařovaných lesích.
  • Zapojit se do některé z poboček ČSO a pomáhat při značení doupných stromů. Ty jsou po dohodě s majiteli pozemků ponechávány v lese k přirozenému dožití a rozkladu. Nabízejí hnízdní příležitosti a úkryt ptákům, savcům a hmyzu a hostí řadu dalších bezobratlých živočichů, kteří jsou vítaným zdrojem potravy pro jiné živočichy.
  • Vlastníme-li lesní pozemky nebo zahrady, ponechávejme v nich část starých stromů a mrtvého dřeva jako podporu jejich přirozených obyvatel.
  • Sousedíme-li s lesem, zabezpečme skleněné plochy proti nárazům ptáků do skla.
  • Sledujte výskyt datlů ve svém okolí.

Vydat se do lesa za datly můžeme celý rok, ale na jaře (od února do května) máme největší šanci se s nimi setkat, protože to bývají nejnápadnější. Obhajují teritorium, honí se se svými soky, tesají dutiny a hledají partnery pro hnízdění. Uvidíte-li v přírodě datla, zaznamenejte svá pozorování do Faunistické databáze ČSO avif.birds.cz. Znáte-li ptáky dobře, zadávejte kompletní seznamy, ze kterých se dozvíme i to, že jste na lokalitě byli, ale datla jste neviděli. Díky společně nashromážděným údajům pak budeme moci odpovědět na otázky, jaký druh lesa datel upřednostňuje, jaká nejmenší musí být souvislá plocha lesa, aby datlovi ještě stačila nebo zda se přibližuje k lidským sídlům. Všechny informace zpracujeme a výsledky zveřejníme. Pokud u pozorování zadáte také hnízdní kategorii, napomůžete tak sběru údajů pro nejnovější vydání atlasu hnízdního rozšíření ptáků v České republice.

Jak nahlásit výskyt datla

Všechna svá pozorování zapisujeme do Faunistické databáze ČSO avif.birds.cz. Faunistická databáze je přístupná buď z webového prohlížeče nebo pomocí mobilní aplikace Avif z telefonu s androidem, a to i v režimu off line. Pokud zde ještě nejsme zaregistrovaní, přihlásíme se vpravo nahoře jako nový uživatel a založíme si účet. Registrace umožňuje vkládání vlastních údajů, které zadáme po kliknutí na záložku „Vložit“. V prvním kroku vyplníme datum a čas vycházky a také lokalitu, která má být zadána co nejpřesněji. K tomu slouží mapka vlevo, kterou si můžeme libovolně přiblížit, a kliknutím do mapy se do příslušné kolonky automaticky zapíší souřadnice. V tomto kroku můžeme také nastavit případné utajení lokality, které je vhodné např. v případě zaznamenání hnízda ohroženého druhu. Nakonec zadáme, zda budeme vkládat pouze vybraná pozorování, např. datla, nebo kompletní seznam, což předpokládá, že jsme si během vycházky zapisovali všechny viděné i slyšené druhy ptáků.

V druhém kroku už postupně vkládáme jména ptáků, jejich počet a víme-li, pak i stáří a pohlaví. Velmi vítané je zadání kategorie pro Atlas hnízdního rozšíření ptáků ČR. Můžeme vložit i fotografii nebo vlastní komentář.

Když zadáme všechny pozorované druhy, seznam odešleme a odhlásíme se ze systému.

Alena Klvaňová
27.02.2017
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791