Zde se nacházíte: Home > Ochrana ptáků > Ptáci a zemědělství
Podkategorie:

Článek: Dostanou ptáci zemědělské krajiny naději na lepší budoucnost?

Evropská komise zahájila konzultaci o budoucnosti Společné zemědělské politiky (SZP) Evropské unie. Do 2. května budou mít organizace i jednotlivci možnost vyjádřit svůj názor na další směřování této politiky. BirdLife International tuto příležitost vítá a doufá, že účast těch, kteří chtějí prosadit SZP šetrnější k přírodě, bude vysoká. Pomoct k tomu má nová kampaň nazvaná „Living land“, jejímž cílem je získat co nejvíce podporovatelů z řad organizací i jednotlivců. Bližší informace o kampani naleznete na webu www.living-land.org včetně návodu, jak se do kampaně zapojit.

V současné době směřuje zhruba 35 % rozpočtu Evropské unie na podporu SZP. Přitom tato politika zhoršuje stav životního prostředí a veřejného zdraví, není v souladu s udržitelným rozvojem a není schopná zastavit pokles počtu zemědělců v Evropě. Ve své stávající podobě zhoršuje naše životní prostředí. Přispívá ke změnám klimatu, způsobuje erozi půdy a znečišťuje vodní zdroje. Trvale vede ke ztrátě přírodní rozmanitosti. Ptáci zemědělské krajiny jsou dnes v Evropě nejvíce ohroženou skupinou – v posledních 30 letech jsme přišli o polovinu všech polních ptáků! Také v České republice dochází od vstupu do Evropské unie v roce 2004 k trvalému poklesu ptačích druhů vázaných na zemědělské biotopy.

SZP je třeba reformovat tak, aby byla v souladu se současnými potřebami lidí i krajiny, zejména v oblasti ochrany životního prostředí. Dosavadní reformy bohužel nedokázaly potřebnou změnu kurzu zajistit. Věřím, že společně se nám to podaří.

Václav Zámečník

17.02.2017
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791