Zde se nacházíte: Home > Věda a výzkum
Podkategorie:

Článek: Mezinárodní sčítání vodních ptáků

Mnozí z nás se o víkendu 14. – 15. 1. 2017 chystají vyrazit k vodním plochám a tokům, uskuteční se totiž hlavní termín mezinárodního sčítání vodních ptáků.

Novinka při zadávání dat

Sčitatelé, kteří zadávají data ze sčítání přes Faunistickou databázi ČSO mohou použít nový modul vytvořený na zapisování dat z monitoringů vodních ptáků. Najdete ho na stránce avif-edit-iwc.birds.cz a pro přihlášení použijte vaše běžné údaje pro přihlášení do avifu. V případě lokality chybějící v seznamu nebo otázek ohledně modulu se prosím obraťte na Katku Slabeyovou slabeyova@birdlife.cz.

Při zadávaní dat je i nadále prioritní komunikace s koordinátory sčítání. Avšak mnoho sčitatelů data do avifu již zadává (i z důvodu, aby měli svá data pohromadě a mohli si je kdykoliv prohlížet) a nový modul má za cíl toto zadáváni dat ulehčit. Zároveň také ulehčuje i práci při vyhodnocování dat (párování lokalit). Modul budeme ještě vylepšovat i ve spolupráci s koordinátory sčítání. Data zadaná prostřednictvím modulu se ukládají do stejné databáze jako všechny ostatní pozorování ze stránky birds.cz a jsou volně prohlížitelná a filtrovatelná.

Racci bouřní patří mezi naše pravidelné zimní hosty. Foto: Dušan Boucný, birdphoto.cz.


Mezinárodní sčítání vodních ptáků bylo poprvé provedeno v roce 1967 a letos jde tedy již o 51. sezónu. V současné době toto sčítání probíhá ve 143 státech světa na všech pěti kontinentech. Přes 15 tisíc dobrovolných spolupracovníků - profesionálů i amatérů - každoročně navštíví více než 25 tisíc lokalit a sečtou přibližně 20 milionů jedinců 175 druhů vodních ptáků. To z něj dělá největší a nejdéle fungující monitorovací program na světě a jeden z největších světových projektů občanské vědy.

Vodní ptáci jsou klíčovou součástí mokřadních ekosystémů. Jejich přítomnost, počty a jejich změny na konkrétní lokalitě nám můžou říct hodně o stavu a kvalitě mokřadů. Údaje získané v rámci sčítání jsou později využívané pro ochranu populací a stanovišť sledovaných druhů ptáků. Jedním z cílů je i stanovení významu jednotlivých lokalit pro zimující populace sledovaných druhů.

V rámci sčítání se sledují všechny typy přírodních i umělých mokřadů včetně řek, jezer, rybníků, nádrží, mangrovových porostů, korálových útesů nebo rýžových polí. Sčítané druhy zahrnují všechny druhy vodních ptáků vázaných na mokřady, jako jsou potápky, kormoráni, pelikáni, volavky, čápi, plameňáci, kachny, husy, labutě, jeřábi, bahňáci, racci a další. Kromě toho se zaznamenávají dravci, ledňáčci a některé druhy pěvců závislé na mokřadech jako na zdroji potravy.

Sčítání vodního ptactva se provádí sečtením všech ptáků vyskytujících se na předem vymezené lokalitě. Pro porovnání meziročních změn je důležité, aby se stejná místa sečetla stejným způsobem každou zimu. Pro minimalizování opakovaného sečtení těch samých ptáků je nutné, aby se celé sčítání provedlo v co nejkratším možném termínu – i proto se sčítání odehrává v jeden termín na celém světě.

Mezinárodní sčítání vodních ptáků v celosvětovém měřítku koordinuje Wetlands International, nadnárodní nezisková organizace zabývající se ochranou a revitalizací mokřadů. V České republice v současné době toto sčítání koordinuje katedra ekologie Fakulty životního prostředí ČZU v Praze. Koordinátorkou je Zuzana Musilová, e-mail: musilovaz@fzp.czu.cz, iwccz@post.cz. Více informací, možnost přihlašování a vkládání dat naleznete na stránce www.waterbirdmonitoring.cz. Na organizaci sčítání spolupracují i pobočky a kluby České společnosti ornitologické, některé základní organizace ČSOP a skautské oddíly. Samotné sčítání není náročné a zapojit se může kdokoliv, kdo pozná alespoň základní druhy našich vodních ptáků.

Katarína Slabeyová
17.01.2017
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791