Zde se nacházíte: Home > Ochrana ptáků > Ptáci a zemědělství
Podkategorie:

Článek: Aktuální aktivity na podporu návratu dropa velkého na Znojemsko

pic Zemědělská krajina mezi Znojmem a Hrušovany nad Jevišovkou se až do poloviny devadesátých let minulého století pyšnila stálým výskytem nejtěžšího létajícího ptáka na světě, dropa velkého. V současnosti jsou sice jednotliví ptáci nebo malé skupinky téměř každoročně na jižní Moravě pozorováni, dokonce v roce 2006 byla zdokumentována samice s mládětem, ale bez změny hospodaření v krajině a naplnění dalších podmínek se nemohou trvale vrátit. Záchranný program, který se právě připravuje, se snaží všechny tyto bariéry pojmenovat a navrhnout jejich řešení.

K poklesu počestnosti dropů došlo v mnoha dalších zemích střední a východní Evropy, a i proto vznikla mezinárodní dohoda na ochranu tohoto impozantního ptáka, ke které Česká republika přistoupila už v roce 2008. V návaznosti na tuto dohodu vznikl tzv. záchranný program, který byl v letošním roce aktualizován. Jeho cílem je zajištění vhodných podmínek pro návrat dropa na jeho původní hnízdiště. Jedná se o celý soubor opatření, z nichž mezi klíčové patří úprava zemědělského hospodaření (zmenšení výměry polí, navýšení zastoupení vojtěšky, podpora úhorů, extenzivní udržování travních porostů, podzimní výsev řepky a kapusty či omezení pěstování kukuřice), zachování vhodného životního prostoru pro dropy (např. předcházení fragmentace krajiny výstavbou komunikací nebo větrných elektráren) nebo zajištění dostatečného klidu v jádrových oblastech omezením rušivých aktivit. Součástí záchranného programu je i zvyšování informovanosti veřejnosti o přínosech, které může realizace záchranného programu přinést nejen dropovi, ale i ostatním ubývajícím druhům rostlin a živočichů zemědělské krajiny Znojemska. Jak dokládají výzkumy zacílené na motýly, ptáky nebo zajíce srovnávající současné Znojemsko se sousedním Rakouskem, zvýšením pestrosti zemědělské krajiny dojde k výraznému nárůstu nejen jejich početností, ale i celkové druhové pestrosti.

První akcí zacílenou přednostně na zástupce dotčených obcí, myslivce a zemědělce, byl seminář pořádaný 26. října v kině v Božících. Na akci dorazilo celkem 31 účastníků včetně starosty obce Božice Karla Haly. Čekal na ně pestrý program, který mimo jiné představil historii výskytu dropa na Znojemsku nebo stávající možnosti podpory dropa a přírody prostřednictvím zemědělských dotací a dalších finančních nástrojů. Velmi zajímavý příspěvek o úspěšné podpoře dropa přednesl zoolog Rainer Raab ze sousedního Rakouska. Péče, kterou zde dropům věnují, slaví úspěch a díky tomu se zde jejich počet zvyšuje.


Seminář se konal v kině v Božicích. Foto: Václav Zámečník


Účastník semináře. Foto: David Horal

Navazující akcí byly individuální návštěvy největších zemědělských podniků, které hospodaří v oblastech historického výskytu dropa velkého. Cílem těchto setkání bylo představit aktivity záchranného programu a zjistit zájem zemědělců o stávající agroenvironmentální programy zacílené na podporu biodiverzity zemědělské krajiny, zejména pak tituly Biopásy a Ochrana čejky chocholaté. Přestože se jedná o opatření, která v krajině zvýší tolik potřebnou diverzitu, pro zajištění hnízdních a potravních nároků dropa nejsou dostatečné. Proto je nutné stávající nabídku agroenvironmentálních opatření rozšířit o nový dotační titul zacílený na produkční oblasti jižní Moravy, který by kromě dropa mohl podpořit i další druhy zemědělské krajiny včetně dalšího kriticky ohroženého druhu typického pro tuto oblast, raroha velkého. Aby měl takový titul šanci na úspěšné přijetí, je nutné, aby byl dostatečně pro zemědělce atraktivní. Proto byl už ve fázi příprav tento záměr těm nejvýznamnějším zemědělským podnikům s největší výměrou svých pozemků v jádrových oblastech výskytu dropa představen. Věříme, že ve spolupráci se zemědělci se podaří připravit takové opatření, které bude vyhovovat jak dropovi, tak i samotným zemědělcům.


Účastníci exkurze za dropy do Rakouska s místním průvodcem Rainerem Raabem (druhý zleva). Foto: Rainer Raab

Pro zemědělce byla proto připravena i exkurze do Rakouska, kde speciální dotační program pro dropa úspěšně praktikují už více než 10 let. Akce se bohužel nakonec z pracovních důvodů zúčastnili zástupci jen tří zemědělských podniků. Jejich ohlasy byly pozitivní, a i proto bychom podobnou exkurzi v budoucnu rádi zopakovali za, doufejme, větší účasti zemědělců. V mrazivém počasí jsme měli možnost pozorovat 52 dropů velkých a místní zemědělci nás seznámili s podmínkami dotačního programu, který na ochranu tohoto druhu v Rakousku úspěšně funguje. Právě díky rakouským dropům stále zůstává naděje, že jednou se tito impozantní ptáci vrátí i do své někdejší domoviny na Znojemsku a bude se jimi těšit také současná generace dětí, které je dnes znají jen z vyprávění svých rodičů a prarodičů.


Znojemští zemědělci při pozorování dropů. Foto: Rainer Raab


Skupina dropích samic s letošními mláďaty. Foto: Rainer Raab


Na návštěvě u místního zemědělce. Foto: Marek Klíč

Václav Zámečník

Návštěvy zemědělců a exkurze za dropy do Rakouska byly součástí projektu, který byl finančně podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska Ministerstva životního prostředí.30.11.2016
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791