Zde se nacházíte: Home > Ochrana ptáků > Ptáci a zemědělství
Podkategorie:

Článek: Je důvod bát se agroenvironmentálního opatření Ochrana čejky chocholaté?

Od roku 2015 mohou zemědělci vstupovat do nového agroenvironmentálního opatření Ochrana čejky chocholaté. Tento titul má několik cílů - kromě zajištění bezpečného hnízdění čejek na tradičních dlouhodobě obsazovaných hnízdištích chce v dalším období roku podpořit různé druhy bezobratlých, zejména opylovače, a také další druhy ptáků a savců. Těm nabízí nejen pestrou a chemicky nekontaminovanou potravní nabídku, ale i úkryt až do zimy. Nicméně zemědělci mají z titulu obavy, netuší, jak se budou chovat plevelné druhy rostlin, které v první polovině roku budou na ploše růst. Jsou jejich obavy oprávněné? Sami se přesvědčte v následující fotodokumentaci.Pole zařazené do programu v dubnu (Křenovice, jižní Čechy). Prostředí je optimální pro hnízdění čejek, které na jaře upřednostňují holé plochy.Foto: Vojtěch Kubelka


Situace v červenci, kdy byla přirozená vegetace na vrcholu. Zemědělci přitom mohou do plochy vjet už po 15. červnu. Foto: Vojtěch Kubelka


V září už na poli dominují vyseté druhy rostlin, které mají podporovat opylovače, semenožravé druhy ptáků a zvěř. Foto: Vojtěch Kubelka


Na jiném poli zařazeném do programu byla vysetá tzv. krmná směs (Zbudov, jižní Čechy). V září, podobně jako u Křenovic, už je plocha hojně využívaná opylovači. Foto: Vojtěch Kubelka

Po prvním roce je samozřejmě předčasné hodnotit, zda titul bude představovat větší riziko pro zemědělce a zda opravdu přispěje k vyšší hnízdní úspěšnosti čejek. Přesto tato dokumentace nás naplňuje optimismem a další motivací přesvědčit zemědělce, aby do agroenvironmentálního opatření vstoupili.

Václav Zámečník

Přímá ochrana hnízd a následná spolupráce se zemědělci je hlavní náplní projektu „Ochrana významných hnízdišť čejky chocholaté ohrožených zemědělskými pracemi“, který podpořilo Ministerstvo životního prostředí. Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.13.12.2015
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791