Zde se nacházíte: Home > Věda a výzkum
Podkategorie:

Článek: ČSO se podílí na monitoringu evropsky významných druhů

ČSO je partnerem projektu „Monitoring stavu evropsky významných druhů rostlin a živočichů a druhů ptáků v soustavě Natura 2000“,
č. EHP-CZ02-OV-1-024-2015.

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.


Projekt je zaměřen na prohloubení znalostí o stavu evropsky významných druhů, popř. druhových společenstev, jejichž jsou součástí, v územích Natura 2000. Jeho obsahem je zejména terénní monitoring a sběr dat v územích Natura 2000, a to se zaměřením na všechny systematické skupiny rostlin a živočichů. Pro jakékoliv rozhodování v těchto územích je znalost o rozšíření a stavu ochranářsky významných druhů nezbytným podkladem. Zjištěné poznatky budou využity k formulaci managementových opatření pro zajištění příznivého stavu předmětu ochrany. Součástí projektu je i propagace soustavy Natura 2000 a druhů, které jsou předmětem její ochrany.

ČSO v rámci tohoto projektu zjišťuje relativní a absolutní početnost ptáků na území ptačích oblastí.

Zdeněk Vermouzek

18.01.2015
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791