Zde se nacházíte: Home > Ochrana ptáků > Ptáci a zemědělství
Podkategorie:

Článek: Mapování hnízdišť čejky chocholaté přispělo ke zpřesnění výběru lokalit vhodných pro speciální ochranu

Děkujeme všem mapovatelům, kteří se i v roce 2015 zapojili do mapování hnízdišť čejky chocholaté. Čím kvalitnější data se nám podaří získat, tím bude výběr vhodných hnízdišť pro ochranu tohoto druhu přesnější. Je potěšitelné, že i v roce 2015 se podařilo doplnit více než 600 nových záznamů do speciální „čejčí databáze“ z celé České republiky.

Sběr dat o hnízdním výskytu čejky chocholaté je také jednou z aktivit projektu „Možnosti ochrany ptáků v rámci současné zemědělské praxe“, který probíhá v Olomouckém kraji. S velkým přispěním projektového týmu se zde podařilo do databáze ČSO doplnit téměř 300 záznamů o výskytech čejky chocholaté. Celá řada hnízdišť je přitom tak kvalitních, že byly zařazeny do cíleného dotačního titulu na ochranu čejek hnízdících na orné půdě.

Významnou navazující aktivitou je také přímá ochrana hnízd ohrožených zemědělskou technikou a motivace zemědělců ke vstupu do agroenvironmentálního opatření Ochrana čejky chocholaté. V roce 2015 byla zvýšená pozornost zaměřena zejména do tří oblastí s významným hnízdním výskytem čejky - jižních a východních Čech a Olomouckého kraje.Portrét samice čejky chocholaté. Tomáš Bělka/birdphoto.cz

Bohužel první rok, kdy zemědělci mohli do nových dotačních titulů vstupovat, byl poznamenán celou řadou nejistot jak kolem celkového nastavení zemědělských dotací, tak i podmínek jednotlivých dotačních titulů. Přestože dosud není jasné, kolik zemědělců se rozhodlo do agroenvironmentálního opatření na ochranu hnízdišť čejky chocholaté na orné půdě vstoupit, první indicie naznačují, že jich hodně nebude. Vnímali jsme to bohužel i rámci letošního mapování – nové návrhy mapovatelů se podařilo prosadit do nabídky až těsně před termínem, kdy zemědělci museli udělat rozhodnutí o tom, k jakým titulům se v letošním roce přihlásí. Proto bych chtěl apelovat na všechny, aby se pokusili v průběhu podzimu navštívit zemědělce obhospodařující plochy zařazené do dotačního titulu na ochranu čejek a pokusili se je motivovat ke vstupu v příštím roce. Bude to pro ně ještě o to zajímavější, že by se jim tyto výměry měly započítat do tzv. EFAs - ploch povinných k naplnění podmínek ozelenění přímých plateb. V případě zájmu rádi poskytneme bližší informace v sekretariátu ČSO.

Václav Zámečník

Subprojekt „Možnosti ochrany ptáků v rámci současné zemědělské praxe“ byl podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce:www.swiss-contribution.cz a www.nadacepartnerstvi.cz

Přímá ochrana hnízd a následná spolupráce se zemědělci je hlavní náplní projektu „Ochrana významných hnízdišť čejky chocholaté ohrožených zemědělskými pracemi“, který podpořilo Ministerstvo životního prostředí. Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791